11 lutego 2019 roku w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju odbyło się spotkanie, na które nowy burmistrz tego miasta Mateusz Jellin zaprosił przedstawicieli duchowieństwa, władz wojewódzkich, powiatowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców, gestorów bazy turystycznej, sanatoryjnej, Honorowych Obywateli oraz Zasłużonych dla Miasta Polanica-Zdrój. Wśród gości obecni byli między innymi: ordynariusz diecezji świdnickiej ksiądz biskup Ignacy Dec oraz dziekan dekanatu Polanica-Zdrój, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz prałat Antoni Kopacz.

Mówiąc o planach na rozpoczętą właśnie kadencję, Mateusz Jellin wymienił między innymi zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez utworzenie tam otwartego kąpieliska, powstanie Muzeum Szklarstwa, budowę i rewitalizacja dróg, chodników, oświetlenia miejskiego.

Osoby oraz instytucje, organizacje szczególnie zasłużone dla tej uzdrowiskowej gminy uhonorowano „Polanickimi Niedźwiedziami”. Trafiły one do Nadleśnictwa „Zdroje”, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Otrzymali je także: Wiesław Lewicki, Walentyna Anna Kubik i Dariusz Ogłoza. Godność Honorowego Obywatela Polanicy-Zdroju przyznano Jarosławowi Michalczukowi, zaś tytuł Zasłużonego dla Miasta Polanica-Zdrój wieloletniemu poprzedniemu burmistrzowi Jerzemu Terleckiemu. Kierował on tym miastem przez cztery kadencje. Dzięki działaniom podejmowanym przez liczne grono współpracowników gminę wielokrotnie nagradzano i wyróżniano za osiągnięcia na różnych płaszczyznach, co świadczy, że zarządzał nią w dobry i przemyślany sposób. Dziękując za tak zaszczytny tytuł, Jerzy Terlecki podkreślił, że jest to sukces zespołu, który potrafił zjednoczyć się wokół jakiejś idei. Dodał, że nieczęsto zdarza, że wyróżnia się poprzedników. A swojemu następcy życzył, by jego kadencja była jednym pasmem sukcesów.

Ksiądz biskup Ignacy Dec w serdecznych słowach podziękował Jerzemu Terleckiemu za wielką życzliwość i pomoc dla polanickich wspólnot parafialnych. Jak współpracujemy, pomagamy sobie, to dochodzimy do pięknych owoców. To jest takie miłe, jak jesteśmy darem jedni dla drugich. Myślę, że pan Jerzy Terlecki był takim darem Opatrzności Bożej dla Polanicy – akcentował Pasterz Kościoła świdnickiego. Ksiądz dziekan Antoni Kopacz wskazał w wypowiedzi dla „Niedzieli Świdnickiej” na ogromne zasługi Jerzego Terleckiego dla Polanicy, w tym również dla parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W ciągu tych czterech kadencji wspierał prace remontowe prowadzone w naszej świątyni, dzięki jego pomocy udało się przeprowadzić szereg działań charytatywnych, zorganizować liczne koncerty religijne, patriotyczne. Po prostu zawsze można było na niego liczyć – podkreślił ksiądz proboszcz Antoni Kopacz. Dodał, że nowego burmistrza obdarza ogromnym kredytem zaufania. Z kolei proboszcz wspólnoty pw. Chrystusa Króla i zarazem kustosz istniejącego tam diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej ojciec doktor Zdzisław Świniarski SSCC powiedział, że od samego początku burmistrz Jerzy Terlecki był bardzo przychylny dla tego sanktuarium. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem dekretu o jego ustanowieniu burmistrz wraz z Radą Miejską doprowadzili do przedłużenia i wyasfaltowania ulicy Reymonta. To w dużym stopniu dzięki jego zaangażowaniu udało się również przebudować drogę dojazdową do sanktuarium – ulicą Graniczną. Poprzedni burmistrz często przy różnych okazjach podkreślał, że diecezjalne sanktuarium fatimskie to jest wielki zaszczyt dla Polanicy, ale i jednocześnie duże wyzwanie. Dopingował nas jednocześnie do różnych działań, np. do zorganizowania w ubiegłym roku Dnia Dziecka, który już na stałe wejdzie do kalendarza naszych przedsięwzięć – podkreślił ojciec Zdzisław Świniarski SSCC.

Marek Zygmunt

f