Święte Triduum Paschalne stanowi istotę całego roku liturgicznego i zamyka okres Wielkiego Postu. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota to to najważniejsze dni w roku, jest to najświętszy czas w Kościele.

W Wielki Czwartek świętowaliśmy ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, swoje święto mieli wszyscy księża. W tym dniu kapłani sprawowali Eucharystię we własnych intencjach, a przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz Damian. Ponieważ było to święto kapłanów, Służba Liturgiczna i przedstawiciele grup parafialnych składali życzenia nieustannej radości z wielkiego daru Kapłaństwa, naszym duszpasterzom. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Pana Jezusa do tzw. ciemnicy.

W Wielki Piątek, w godzinach porannych, mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie Ciemnej Jutrzni, w Wielka Sobotę także. Liturgię Wielkiego Piątku poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które prowadził diakon Mateusz.

„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata – pójdźmy z pokłonem”.

Obrzędy wielkopiątkowe liturgii Męki Pańskiej celebrował ksiądz Mateusz, wygłosił także homilię. Ksiądz Mateusz z diakonem Mateuszem, w całkowitej ciszy, położyli się krzyżem przed ołtarzem, a my klęczeliśmy. Opis Męki Pańskiej pięknie wyśpiewali: ksiądz Mateusz, diakon Mateusz, schola parafialna pod kierownictwem pani Magdaleny Ptaszek i nasz młody organista Jacek. Najważniejszą częścią liturgii Męki Pańskiej jest adoracja krzyża, któremu oddajemy taką część jak Najświętszemu Sakramentowi.

„Z krzyża płynie wszelkie światło, wszelka duchowa siła, wszelka nadzieja”
(kard. Mauro Piacenza, prezydent Pomocy Kościołowi w Potrzebie)

W Wielką Sobotę, Liturgie Wigilii Paschalnej, celebrował ksiądz proboszcz Antoni, wygłosił także homilię. Liturgia Wielkiej Soboty składa się z liturgii światła, liturgii słowa i liturgii chrzcielnej. Na początku świętowania, przed kościołem, kapłan poświęcił ogień, od którego zapalono paschał i procesyjnie wszyscy weszli do kościoła. Wierni zapalili swoje świece od paschału. Na trzykrotne: „Światło Chrystusa”, wszyscy odpowiadali: „Bogu niech będą dzięki”. Po poświęceniu wody chrzcielnej kapłan udzielił chrztu świętego czworgu dzieciom w wieku szkolnym.

W Triduum Paschalnym ważną rolę pełniła Służba Liturgiczna, doskonale przygotowana. Ministranci, kandydaci na ministrantów, lektorzy i ceremoniarze wiedzieli, co należy do ich obowiązków. A mieli ich więcej w tym szczególnym czasie.

Schola parafialna pięknym śpiewem uświetniła trzydniową liturgię Triduum Paschalnego

Chrystus Pan zmartwychwstał!
Barbara Woronowicz

f