Program Rorat dla dzieci

 

Do licznego udziału w Roratach, 

celebrowanych w naszym kościele codziennie o godzinie 17:00, 

zapraszamy dzieci, młodzież,

szczególnie kandydatów do bierzmowania i dorosłych. 

 

W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, 

rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.

 

f