Zechęcamy do skorzystania z dyspensy

od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. 

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

f