Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii,

mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej,

odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

 

Co to jest Komunia duchowa? [WIDEO]

 

Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. 

Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, 

przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. 

Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł 

i cały z Tobą się łączę, 

nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

f