Dyspensa udzielona przez Księdza Biskupa Ignacego Deca dnia 12 marca br., od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, została przedłużona i rozszerzona na wszystkich wiernych oraz obowiązuje aż do odwołania. 

Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.

Wiernych prosimy o skorzystanie z tej dyspensy. 

f