Spis treści

Bp Dec: ojczyzna to ziemska, wspólna matka | Niedziela.pl

 

Temat ogólny: 

"Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Ewangeliczna zmiana naszych postaw i działań  - w drodze do świętowania Paschy Jezusa Chrystusa. 

 

Tematy szczegółowe: 

Poniedziałek, 30 marca 2020 r.: Wiara modląca się;

Wtorek, 31 marca 2020 r.: Nadzieja wspomagana postem i pokutą;

Środa, 01 kwietnia 2020 r.: Miłość jaśniejąca w jałmużnie

 

f