"Hosanna Synowi Dawida.

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach" (Mt 21, 9) 

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Dla chrześcijan jest to najważniejszy tydzień w ciągu całego roku. Wspominamy w nim najważniejsze tajemnice naszej wiary. Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Czytania w tym dniu jest Pasja, czyli opis Męki Pańskiej. Mszy św. i procesji wewnątrz kościoła przewodniczył ks. Mateusz Zając. 

 

f