„Jest to zatem ta noc…”. Wigilia Paschalna stanowi punkt kulminacyjny i najważniejszą celebrację w całym roku liturgicznym. Jest to najważniejsza wigilia, najważniejsze czuwanie dla chrześcijanina. Święty Augustyn nazwał ją „matką wszystkich wigilii”. Niektórzy Ojcowie Kościoła podkreślali, iż w liturgii tej nocy przyjdzie Mesjasz, dlatego nie należy skracać tego ważnego czuwania.

 

Ta celebracja nocna jest celebracją paschy, czyli przejścia. W tę noc przechodzimy ze śmierci do życia razem ze zmartwychwstałym Jezusem. W tę noc odradzamy się przez sakrament chrztu, jedni przyjmują ten sakrament, a inni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Żadna inna celebracja nie ma tak dużej liczby czytań biblijnych, które prowadzą nas przez historię zbawienia do pełnej wolności synów Bożych. W tę noc my, chrześcijanie, celebrujemy centrum naszej wiary – zmartwychwstanie, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara.

Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mateusz Matusiak.

f