Alleluja, Jezus żyje! Już Go dłużej grób nie kryje. Jak powiedział zmartywhcwstał! 

Stara polska tradycja zachowała zwyczaj porannej procesji rezurekcyjnej, mającej początek przy symbolicznym grobie Pana Jezusa, który jest pusty. Grób jest pusty, bo Pan Jezus zmartwychwstał, dlatego też podążamy za Jezusem eucharystycznym i głosimy wszystkim, że Pan rzeczywiście powstał z grobu i żyje. 

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mateusz Matusiak. 

 

f