Poświęcenie pomnika 

 

Kult św. Jana Pawła II rozpoczął się zaraz po Jego śmierci, kiedy to Rada Miasta wraz z Burmistrzem Jerzym Terleckim nadała nazwę: Jana Pawła II ulicy, przy której znajdował się nowy Szpital. W czerwcu 2005 roku, a więc w dwa miesiące po śmierci Papieża z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Polanicy i jego Prezesa Edwarda Wojciechowskiego przy ulicy Jana Pawła II, naprzeciw Szpitala powstaje pomnik (obelisk), którego koszty pokrył Burmistrz Miasta Jerzy Terlecki. Umieszczono na nim tablicę z wizerunkiem Papieża i datę Jego śmierci. W późniejszym czasie na tablicy umieszczono daty: beatyfikacji i kanonizacji Papieża. 

Wkrótce w parafii powstają nowe dzieła papieskie. Kilka lat później na życzenie uczniów Regionalnej Szkole Turystycznej nadano Imię Jana Pawła II. Jego Ekscelencja prof. Ignacy Dec, Biskup Świdnicki, dnia 5 kwietnia 2013 r. Dekretem Nr 252/2013 w oparciu o normy Kan. 1230 ustanawia  w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy Zdroju Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Pasterz Diecezji na specjalnie przygotowanym ołtarzyku umieścił Relikwiarz z kroplą krwi św. Jana Pawła II, którą podarował Jego Eminencja Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski, a następnie poświęcił Obraz przedstawiający Błogosławionego, przytulonego do Krzyża papieskiego, autorstwa Jerzego Zenki, tut. ikonografa i malarza.

Pierwszy Biskup Świdnicki Ignacy Dec otwiera nowe Sanktuarium na szczeblu diecezjalnym

Po odbiór Relikwii delegacja Miasta i Uzdrowiska udała się do Kurii Arcybiskupiej w Krakowie, gdzie z rąk Kardynała Stanisława Dziwisza je odebrała. W drodze powrotnej Delegację przyjął w swoim domu Ks. Kard. Marian Jaworski, przyjaciel Św. Jana Pawła II.

 

Delegacja u ks. kard. Mariana Jaworskiego

 

W 2018 r. dzięki staraniom Prezes Szpitala Pani Renaty Jażdż-Zaleskiej i księdza prałata Antoniego Kopacza Biskup Świdnicki Ignacy Dec nadał Specjalistycznemu Centrum Medycznemu Imię Św. Jana Pawła II. Fakt ten upamiętniono tablicą i popiersiem Świętego w 87 rocznicę Jego urodzin, które umieszczono w holu Szpitala pod napisem: „Każde życie jest najcenniejsze”.

Pamięć o św. Janie Pawle II w tej uzdrowiskowej miejscowości wyjątkowo pielęgnowana i kultywowana dzięki władzom samorządowym, lokalnej oświacie, nauczycielom i uczniom, pracownikom służby zdrowia, a także dzięki duchowieństwu na czele z bp Ignacym Decem i wieloletnim miejscowym proboszczem ks. prał. Antonim Kopaczem jest wciąż żywa i rozwija się.

16 października br., w piątek, we wspomnienie św. Jadwigi, księżny Śląskiej do Polanicy-Zdroju przybył Biskup Pomocniczy Świdnicki Adam Bałabuch. W uroczystości mieli wziąć udział: Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski i Biskup Świdnicki Marek Mendyk, niestety ze względu na pandemię koronowirusa nie mogli przybyć. Ksiądz Biskup Adam Bałabuch w tym dniu przewodniczył trzem uroczystościom.

Pierwsza  z nich miała miejsce o godz. 12.00 w Rozlewni Wód Mineralnych przy ul. Zakopiańskiej. Na uroczystość przybyli: minister Michał Dworczyk, senator Aleksander Jakub Szwed, poseł na Sejm Marcin Piotr Gwóźdź, Władze Uzdrowiska i Prezesi Grupy Uzdrowisk Polskich, pracownicy Uzdrowiska, ks. prałat Antoni Kopacz z wikariuszami i Ojciec Zdzisław Świniarski, proboszcz parafii „Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia nowej linii produkcyjnej wody mineralnej „Staropolanka”. 

Poświęcenie hali produkcyjnej

Inwestycja w Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy-Zdroju pozwoli nie tylko na poprawę wydajności i efektywności przy produkcji popularnej wody, ale przyniesie też wymierne korzyści na rzecz środowiska naturalnego. Nowa linia to w praktyce nie tylko zespół maszyn do napełniania butelek, ale wiele powiązanych elementów całej infrastruktury: począwszy od nowych odwiertów i ujęć sięgających ponad 100 metrów w głąb polanickiej ziemi, a zapewniających wydajność źródeł sięgającą do 18.000 butelek na godzinę, poprzez trzykrotnie bardziej wydajną Stację Uzdatniania Wody (SUW), zmodernizowane hale produkcyjne, nowe stacje zasilania energią elektryczną po samą linię rozlewniczą i infrastrukturę magazynową do jej obsługi.

Otwarcie hali produkcyjnej

 

Druga uroczystość miała miejsce przy pomniku św. Jana Pawła II znajdującym się przed Szpitalem. Ks. Prałat nakreślił na początku kultu Papieża-Polaka, podkreślając, że w tym miejscu „wszystko się zaczęło” Jego Ekscelencja Biskup Adam Bałabuch poświęcił Relikwiarz, który księża przenieśli do kaplicy szpitalnej i umieścili Relikwie w specjalnie przygotowanym relikwiarium. Relikwiarz i relikwiarium wykonała firma: „Pracownia Brązownicza Dariusz Mańka i Michał Gęzikiewicz, Konarzewo k/Poznania”.

Poświęcenie Relikwiarza przed pomnikiem Jana Pawła II

Relikwiarium z Relikwiarzem w środku

 

Główna uroczystość miała miejsce o godz. 18.00 w kościele, gdzie mieści się Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Procesyjnie, w asyście Księdza Biskupa i księży: ks. prałata Antoniego Kopacza, wikariuszy: ks. Mateusza Matusiaka, ks. Mateusza Zająca, ks. Grzegorza Todorowskiego, wicedziekana i proboszcza w Szalejowie Górnym, Ojca Zdzisława Świniarskiego Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdroju wniesiono relikwie do kościoła. Relikwie nieśli parafianie Irena i Wojciech Sadko. Umieszczono je przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod obrazem św. Jana Pawła II. Biskup Pomocniczy Świdnicki dokonał poświęcenia Relikwiarza, który wykonał Cezary Orwat z Firmy Kamieniarskiej i Pogrzebowej: „Gran-Pol Orwat, Suszyna 10 A”. 

Państwo Irena i Wojciech Sadko ukazują Relikwiarz

Poświęcenia i okadzenie relikwiarza

 

Relikwiarz ma kształt otwartej księgi i wykonano go z białego marmuru włoskiego. Na prawej stronie jest srebrzony ryngraf (odlew) św. Jana Pawła II z krzyżem papieskim, pod lewą Jego ręką umieszczono kapsułę z relikwią (włos Świętego). Na lewej stronie księgi umieszczony jest herb papieski z napisem ‘Totus Tuus”. Projekty i odlewy zostały wykonane w Firmie: „Andrzej Kołaczyński. Artystyczna Pracownia Plastyczna, Kraków, 32-003 Podłęże, ul Kapliczna 33”. Relikwiarz ma format księgi, ponieważ księga życia św. Jana Pawła II była niepisaną Encykliką Świętego.

 

Historia powstania Relikwiarza w Pracowni Artystycznej w Krakowie

Powitanie przez ks. Prałata uczestników Eucharystii

 

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Bałabuch. Na wstępie ks. prałat Antoni Kopacz przywitał uczestników Eucharystii, ukazał historię wciąż żywego w parafii kultu św. Jana Pawła II, który jako kapłan, biskup, a potem następca św. Piotra promował głęboko chrystocentryczny humanizm, na którym warto budować cywilizację miłości. Podkreślił, że: „Obchody Dnia Papieskiego są czasem wspólnej modlitwy oraz osobistej za­dumy nad kierunkiem własnego życia. Nauczanie Jana Pawła II ukazuje nam człowieka jako istotę zdolną do miłości. Dar miłości czyni nas lepszymi, przy­bliża do samego Boga”.

Msza święta koncelebrowana

Homilia Księdza Biskupa Adama Bałabucha

 

Natomiast podczas Mszy św. w kościele bp Bałabuch podkreślił, że całe życie św. Jana Pawła II uczy nas, jak pełnić wolę Bożą. – Tak było chociażby z Karolem Wojtyłą, gdy pozostawił studia polonistyczne, aby podjąć formację w tajnym seminarium duchownym i służyć ludziom jako kapłan. Bezwarunkowe poddanie się woli Bożej uwidoczniło się zwłaszcza w czasie zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra na Watykanie, jak też w dźwiganiu krzyża choroby i cierpienia w ostatnich latach życia – przypominał bp Bałabuch. Biskup mówił: „Niech wskazania, jakie zostawił nam św. Jan Paweł II, zachęcą wszystkich do budowania życia rodzinnego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Eucharystia uczy nas i uzdalnia do pełnienia woli Bożej w naszym życiu. Zechciejmy wejść do najbliższej rodziny Pana Jezusa, jak św. Jadwiga Śląska, patronka wyboru papieża Polaka, przez pełnienie woli Bożej w naszym codziennym życiu, nawet wtedy, a może szczególnie wtedy, kiedy wiąże się ona także z tajemnicą krzyża”.

Po Mszy św. przedstawiciele parafian: Monika i Maciej Lekan  podziękowali Księdzu Biskupowi za odprawienie Mszy św. i umocnienie Słowem Bożym.

Podziękowanie ks. Biskupowi przez Parafian: Monikę i Macieja Lekan

 

Po Mszy św. jej uczestnicy wzięli udział w koncercie organowym wybitnego muzyka prof. Andrzeja Chorosińskiego połączonym z recytacją Tryptyku Rzymskiego zaprezentowaną przez jego syna, znanego aktora Michała Chorosińskiego. Była też obecna małżonka Pana Profesora Anna Chorosińska z d. Dziekańska, pochodząca z Polanicy-Zdroju. Państwo Chorosińscy kochają ten kościół, tutaj zawierali sakrament małżeństwa i chrzcili swoje dzieci: Annę i Michała.   Pan Profesor wykonał następujące utwory: J. S. Bacha, Toccata i fuga d-moll; W. A. Mozarta, Fantazja f-moll; F. Chopina, Nokturn es – dur; M. Surzyńskiego, Improwizacja na temat pieśni Święty Boże. Nie były to utwory przypadkowe, Karol Wojtyła kochał muzykę i uwielbiał je słuchać. Ich piękno i kunszt wykonania przez znakomitego muzyka i organistę Pana Profesora sprawiają, że człowiek, podziwiając dzieła sztuki, a do takich niewątpliwie one należą,  zachwyca się jednocześnie Bogiem. Na zakończenie Uroczystości ks. Prałat podziękował Wykonawcom koncertu. Oklaskom nie było końca.

Po koncercie: Andrzej i Michał Chorosiński

prof. dr. hab. Andrzej Chorosiński

 

 

ks. prał. Antoni Kopacz 

f