Tradycyjnie od Pasterki sprawowanej w naszym kościele o godz. 24.00, rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zgromadziliśmy się wokół Dzieciątka Jezus, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stał się naszym bratem i przyjacielem. Dzień Bożego Narodzenia to dzień miłości. Podczas Eucharsytii dziękowaliśmy za miłość Bożą wobec każdego z nas.

Uroczystej Pasterce przewodniczył ks. prał. Antoni Kopacz, proboszcz, który wygłosił również homilę.  W uroczystej procesji zostało wniesione Dzieciątko Jezus i umieszczone w żłóbku. 

f