We wspomnienie NMP z Lourdes, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Msze św. w naszym kościele będą sprawowana o godz. 07:00 i 17:00, podczas których udzielony zostanie sakrament namaszczenia chorych. Prosimy o pomoc chorym, seniorom, osobom starszym i niepełnosprawnym, w dotarciu na Eucharystię.  

f