Święcenie pokarmów odbywa się od godz. 9.00 do godz. 15.00 co pół godziny. Prosimy o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych. 

f