Drodzy Parafianie i Goście!

Zmartywchwstanie Pana Jeuzsa w historii zbawienia ma bardzo głęboki sens. Śmierć Zbawiciela na krzyżu k Jego chwalebne Zmartwychwstanie stanowią nierozerwalną całość, tę samą tajemnicę paschalną, stanowiącą przejście ze śmierci do życia. On umierając na krzyżu zniweczył naszą śmierć, zmartywchwstając przywrócił nam życie. I to jest najpełniejszy, najgłębszy sens dzisiejszej uroczystości. 

Prośmy dziś peirwszych świadków pustego grobu, by pomogli nam przeżywać czas paschalny, jak oni. Może, jak Janowi, będzie towarzyszyła nam głęboka kontemplacyjne pewność i świadomość: "To jest Pan" (J 21, 7). Może, jak Piotr, powiemy w pokorze: "Panie, Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17). A może, jak Maria Magdalena, podzielimy się z innymi naszą radością: "Widziałam Pana/Widziałem Pana i to mi powiedział" (J 20, 18). 

Tego z całego serca Wam życzymy

 

ks. prał. Antoni Kopacz

Zobacz obraz źródłowy

ks. Mateusz Matusiak

ks. Mateusz Zając

f