Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o potocznej nazwie Boże Ciało, jest uczczeniem w Kościele realnej i rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wierni dziękują w tym dniu Jezusowi za to, że w swoim Ciele i w swojej Krwi pozostał na zawsze na ziemi. Przez dar Eucharystii, pragnie nas umacniać w wierze, w nadziei i w miłości. W Boże Ciało odbywają się tradycyjne procesje z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszych miast i miejscowości. Jest to zaproszenie Jezusa do naszych serc, naszych domów, miejsce pracy i nauki i publiczne wyznanie naszej wiary.

W naszej polanickiej parafii uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się od Eucharystii, sprawowanej o godz. 10.00, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Antoni Kopacz, proboszcz wspólnoty. Przy śpiewie eucharystycznej pieśni Kłaniam się Tobie, z radością w sercu, rozpoczęliśmy święto Eucharystii. W czasie liturgii słowa zabrzmiała sekwencja Chwal Syjonie Zbawiciele, która jest przeznaczona na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wychwala ona Chrystusa Eucharystycznego.

W homilii Ksiądz Prałat poruszył temat przymierza, jakie Bóg zawiera z człowiekiem. Na początku ukazała symbolikę i znaczenie krwi. Mówił: „Krew - to życie. Od najdawniejszych czasów, od kiedy ludzie zaobserwowali, że gdy z rany ucieka krew - człowiek słabnie, siłę życiową człowieka wiązano właśnie z krwią. Zapewne dlatego związki krwi są niero­zerwalne. Krwią pieczętowano pakty i przymierza mię­dzyludzkie”. Eucharystia jest przymierzem Boga z człowiekiem. Jest to przymierze bliskości i do tej bliskości zaprasza nas Jezus. Przyjmując dar przymierza Jezusa, stajemy się Jego „krewnymi”, ukochaną i umiłowaną wspólnotą.

Po Mszy św. przy biciu dzwonów, rozpoczęła się uroczysta procesja do czterech ołtarzy. Niesiona była figura Matki Bożej Fatimskiej, relikwie św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Dzieci sypiąc kwiatki, wyrażały w ten sposób swoją miłość do Jezusa. Przy pierwszym ołtarzu, gdzie rozważana jest Mateuszowa Ewangelia o ustanowieniu Eucharystii, dziękowaliśmy Jezusowi, że w Eucharystii ofiaruje się za nas, aby dać nam życie wieczne. Homilię wygłosił przy tym ołtarzu Ksiądz Prałat. Mówił w niej o znaczeniu Jezusa w życiu chrześcijanina. Procesja Bożego Ciała jest publicznym wyznaniem naszej wiary. Ksiądz Prałat przywołał w homilii postać Andre Frossard, którego życie diametralnie się zmieniło, gdy zobaczył Jezus ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Przy drugim ołtarzu, gdzie dziękowaliśmy za dar Eucharystii jako pokarmu. Towarzyszyła nam Ewangelia o rozmnożeniu chlebów we∂ług św. Marka.  homilię wygłosił ks. Mateusz Matusiak, który wskazał na znaczenie pustyni i chleba w życiu człowieka. Współczesny świat może dla człowieka stać się pustynią, ale przez Eucharystię, Bóg karmi nas miłością i daje siłę, aby wyjść z tej pustyni.

Rozważając Ewangelię o drodze uczniów do Emaus, przy trzecim ołtarzu, dziękowaliśmy Jezusowi za Eucharystię jako zadatek na nieśmiertelność. Homilię wygłosił ks. Mateusz Zając, który wskazał na Eucharystię jako na najcenniejszy skarb Kościoła. To co się działo dwa tysiące lat temu, dzieje się dzisiaj. Jak Apostołowie kosztowali chleba i wina, tak my dzisiaj czerpiemy z tych samych darów. Następnie ks. Mateusz mówił: „Jezus Bóg-człowiek pozwolił, aby żołnierz przebił Mu serce i to serce pękło z miłości… do Ciebie i do mnie. Taka jest właśnie miłość Boga w stosunku do każdego człowieka.

Przy czwartym ołtarzu, gdzie dziękowaliśmy za Eucharystię jako za sakrament zjednoczenia, homilię wygłosił ks. Mateusz Matusiak, rozważając fragment mowy Jezusa z Wieczernika. Zwracał uwagę na fakt, że jedność z Bogiem i drugim człowiekiem budujemy na dobrze przeżywanej Eucharystii.

Przy każdym ołtarzu śpiewaliśmy kolejne zwrotki suplikacji i następowała błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po modlitwach przy czwartej stacji, procesja wyruszyła do kościoła. Tam wspólnie odśpiewaliśmy Ciebie Boga wysławiamy, jako dziękczynienie Panu Bogu za dar Eucharystii. Końcowe modlitwy w świątyni poprowadził Ksiądz Prałat, który na zakończenie udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Ksiądz Prałat wyraził wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w przygotowanie ołtarzy oraz procesji Bożego Ciała.

Boże Ciało to święto, gdzie możemy Jezusowi powiedzieć o naszej miłości do Niego. Nie zmarnujmy tej okazji. Dziękujmy Synowi Bożemu, że w znaku chleba i wina pozostał z nami na zawsze.

 

Ks. Mateusz Matusiak

 

Galeria z Bożego Ciała w Polanicy-Zdroju

f