W dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27 czerwca 2021 roku, Polanica-Zdrój pożegnała swojego dotychczasowego wikariusza ks. Mateusza Zająca, który zgodnie z decyzją ks. bpa. Marka Mendyka, został skierowany na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Swoją posługę wikariusza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju, ks. Mateusz rozpoczął jako neoprezbiter 24 czerwca 2019 roku. Była to jego pierwsza parafia. Swoją opieką duszpasterską otoczył grupy parafialne: Służbę Liturgiczną, Duszpasterstwo Młodzieży, Towarzystwo Przyjaciół Świdnickiego Seminarium. Ks. Mateusz był również katechetą w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju, gdzie szczególną uwagę poświęcił kandydatom do bierzmowania oraz kapelanem w szpitalu polanickim.

27 czerwca w niedzielę był czas pożegnania. W czasie każdej Mszy Świętej ks. prał. Antoni Kopacz, proboszcz parafii, kierowany potrzebą swojego serca, dziękował ks. Mateuszowi za posługę wikariusza w parafii, katechety w szkole oraz kapelana w szpitalu. Podkreślał jego wielkie zaangażowanie w pracę z dziećmi w szkole. Życzył również wielu Bożych łask w czasie studiów.

Podczas Eucharystii o godz. 11.30, której przewodniczył ks. Mateusz, było pożegnanie przez wspólnotę parafialną. W czasie tej Mszy Świętej, ks. Mateusz dziękował Panu Bogu, że tak pokierował jego kapłaństwem, że mógł posługiwać w Polanicy-Zdroju. Podkreślał, że swój czas wikariatu w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kończy w Jej święto. Podziękował wszystkim, których Bóg postawił na drodze jego kapłańskiego życia w tej parafii: parafianom, kuracjuszom, nauczycielom i dyrekcji w Szkole Podstawowej, pracownikom szpitala i wszystkim chorym, siostrom zakonnym, grupom parafialnym, kapłanom w parafii. Słowa swojej wdzięczności wyrazili również przedstawiciele parafian oraz grup, których opiekunem był ks. Mateusz, zebrani na Mszy Świętej. W imieniu Burmistrza Miasta, ks. Mateusza pożegnała p. Agata Winnicka, wiceburmistrz oraz p. Marlena Runiewicz-Wac, przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Kończąc czas pożegnań, ks. Mateusz podsumował: „Drodzy, niestety nie uda mi się podziękować każdemu z osobna, chociaż bardzo bym chciał…, bo poznałem w Polanicy wielu wyjątkowych i wspaniałych ludzi. Obiecuję swoja modlitewną pamięć o was i mam nadzieję, że przy różnych okazjach będziemy się jeszcze nie raz spotykać. Zabieram was wszystkich w moim sercu na wschodni kraniec Polski, do Lublina…Niech Bóg łaski i miłosierdzia hojnie Wam za wszystko wynagradza i błogosławi!”

            Ks. Mateusz Matusiak 

 

 

 

f