Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest największym świętem maryjnym. Świętujemy w tym dniu wyniesienie Maryi z ciałem i duszą do chwały nieba. W Polanicy-Zdroju jest to dzień bardzo szczególny, ponieważ Wniebowzięta Królowa jest Patronką naszej parafii.

Czym jest odpust parafialny? Jest to uroczystość ku czci Patrona lub Patronki danego kościoła. Jest to dzień bardzo uroczysty, czego wyrazem jest zewnętrzna otoczka: przystrojony kościół, pięknie przygotowana liturgia, procesja na zakończenie sumy odpustowej. W homiliach tego dnia przypomina się o patronie i o możliwości uzyskania odpustu zupełnego.

 

W Polanicy-Zdroju w tym roku odpust miał wyjątkowo uroczysty charakter. Dzień Wniebowzięcia Pan Bóg pobłogosławił dobrą pogodą. Przez cały dzień w liturgii uczestniczyło wielu wiernych, zarówno parafian jak i sympatyków naszego kościoła oraz kuracjuszy.

Odpustowej Eucharystii o godz. 11.30 przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy naszej diecezji. W homilii nawiązał do tajemnicy Wniebowzięcia Maryi oraz wyjaśnił jakie znaczenie ma ten dogmat dla nas. Ksiądz Biskup odniósł się również do przeżywanej 101. Rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, czyli Cudu nad Wisłą.

Liturgię Mszy Świętej przygotowali ministranci z naszej parafii wraz ze swoim opiekunem – ks. Krzysztofem. W Eucharystii wziął udział zespół góralski „Janicki” z Czarnego Boru, który nadał splendoru uroczystości odpustowej. W czasie przygotowania darów, parafia złożyli dary ofiarne, które są symbolem dobrodziejstwa i łaskawości Pana Boga. Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest nazywana również Świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia błogosławi się kwiaty i zioła oraz młode pędy zbóż. Ksiądz Biskup dokonał również tego obrzędu.

Następnie miał miejsce jeszcze jeden szczególny obrzęd – błogosławieństwo nowego konfesjonału, który został umieszczony w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Biskup pouczał wiernych tymi słowami: „Uczestniczymy w obrzędzie błogosławieństwa z okazji oddania do użytku nowego miejsca do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Czynimy to przede wszystkim z myślą o złożeniu dziękczynienia Bogu, który przez przebaczenie i litość najpełniej okazuje swoją wszechmoc. Przychodzimy do konfesjonału jako grzesznicy, o odchodzimy usprawiedliwieni, korzystając z posługi pojednania, jaką Jezus Chrystus powierzył swojemu Kościołowi”.

Nowy konfesjonał został wypożyczony z kościoła św. Anny z szalejowa Dolnego, dzięki życzliwości ks. Grzegorza Todorowskiego, prace związane z remontem konfesjonału wykonywał p. Henryk Picheta. Ostatni element prac konserwacyjnych i zdobniczych wykonał p. Stanisław Wilczyński.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do przygotowania tej radosnej uroczystości. Niech dobry Bóg, przez wstawiennictwo Wniebowziętej Królowej obficie wszystkim błogosławi.

 

ks. Mateusz Matusiak

 f