Świętowanie Jubileuszu profesji zakonnej jest okazją do podziękowania Panu Bogu za dar życia zakonnego. W dzisiejszym świecie oddanie się Bogu na służbę, poprzez życie we wspólnie zakonnej, jest świadectwem wiary. 7 sierpnia swój Złoty Jubileusz świętowała s. Lidia, Boromeuszka z Polanicy-Zdroju.

 

Istotą duchowości Sióstr Boromeuszek jest całkowite oddanie się Bogu, które wyrasta z kontemplacji i przyjęcia daru Jego miłosiernej miłości, a w odpowiedzi owocuje miłosierdziem, czyli całkowitym i stałym poświęceniem się służbie potrzebującym bliźnim na wzór Chrystusa, w duchu ewangelicznej miłosiernej miłości: „idź i ty czyn podobnie” (Łk 10,37).

Uroczystość jubileuszowe rozpoczęły się w kaplicy klasztornej. Matka Claret, przełożona generalna, w obecności zgormadzony Sióstr Boromeuszek, przypięła do welonu s. Lidii wianek, co symbolizuje przeżywanie jubileuszu. Siostry w uroczystej procesji wyruszyły do kościoła, aby przez uczestnictwo w Eucharystii uwielbiać Pana Boga za dar powołania i życia zakonnego Czcigodnej Jubilatki.

Eucharystii jubileuszowej przewodniczył ks. Aleksander Doniec, rodzony brat Siostry Jubilatki. Uczestniczyli w niej również inni kapłani: ks. Robert Chudoba, kapelan Boromeuszek z Gliwic, ks. Mateusz Zając i ks. Krzysztof Frącek.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Ukazał w niej drogę powołania Siostry Lidii i sens przeżywania jubileuszu życia zakonnego. Po homilii Jubilatka odnowiła swoje wobec Boga i zgromadzonych swoje zakonne śluby. Na zakończenie Mszy Świętej, ks. Krzysztof Frącek w imieniu Księdza Prałata złożył życzenia i odczytał list gratulacyjny od Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka.

Siostrze Lidii życzymy, aby w swoim życiu zakonnym nieustannie doświadczała Bożej miłości i tą miłością chciała się dzielić z drugim człowiekiem.

                                                                                                          Ks. Mateusz Matusiak

f