W pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:00.

Zmiana tajemnic różańcocowych,

bezpośredni po kórej nastąpi nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.

Eucharystia o godz. 17:00. 

Spowiedź święta w piątek od godz. 16:00 do godz. 17:00.

 

W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16:15 różaniec wynagradzający

Niepokalanemu Sercu Maryi.

O godz. 17:00 Eucharystia sprawowana w intencji

wtnagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

 

f