Drodzy parafianie, goście i kuracjusze!

W pierwszy dzień Nowego Roku, Kościół pochyla się nad tajemnicą macierzyństwa Maryi. To doskonały czas, aby Nowonarodzonego Chrystusa, Jego Matkę i św. Józefa, zaprosić na nowo do swojego życia.

Życzymy, aby Nowy Rok Pański 2022, obfitował w Boże błogosławieństwo oraz szczególną opiekę Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech dobry Bóg oddali od Was wszelkie przeciwności losu i sprawi, aby życie wasze upływało w szczęściu, w zgodzie, w zdrowiu i w pokoju.

Nowy Rok o tyle będzie szczęśliwy, o ile będzie Chrystusowy.

 

ks. prał. Antoni Kopacz

ks. Mateusz Matusiak

ks. Krzysztof Frącek

f