Odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii zostały zawieszone do niedzieli 23 stycznia 2022 r. 

 

f