Duszpasterze

ks. prałat mgr Antoni Kopacz

Kanonik Gremialny Kapituły Świdnickiej

Proboszcz i Dziekan Polanicki od 1992 – do nadal

Urodził się 14 III 1950 r. w Rudniku nad Sanem, w rodzinie robotniczo–chłopskiej, jako trzecie dziecko Stanisława i Weroniki Karaś. Dwaj poprzedni braci zmarli w 1949 roku w wieku 3 i 2 lat. Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym, ojciec dodatkowo pracował jako stolarz w Spółdzielni Rzemieślniczej w Rudniku n. Sanem. Szkołę Podstawową ukończył w Stróży, gdzie zamieszkiwał wraz z rodziną, należącej do parafii pw. św. Trójcy w Rudniku nad Sanem. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem w 1968 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które zwieńczył stopniem magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z zakresu Historii Kościoła, przedstawiając pracę na temat: „Kult Najświętszego Sakramentu w Archidiakonacie Opolskim w XVII wieku” pod kierunkiem Ks. Biskupa Prof. Dr hab. Wincentego Urbana. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1974 r. z rąk. J. E. Ks. Biskupa Wincentego Urbana, ówczesnego Wikariusza Kapitulnego. Pierwszą parafią, w której pracował dwa lata w charakterze wikariusza była parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze (1974–1976). Następnie, jako wikariusz pracował w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku Zdroju (1976–1980); Św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy (1980–1982); Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu–Podzamcze (1982 – 1985).

 

 

f