Grupa Józefowa

W dzień poświęcony św. Józefowi - 19 listopada 2021 r. (piątek) - podczas Mszy Świętej o godz. 17.00, nastąpi przyjęcie nowych członków Modlitewnej Grupy św. Józefa. 

Nowenna do św. Józefa, prowadzona przez Grupę Józefową od dnia 22 kwietnia do 30 kwietnia, przed wspomnieniem św. Józefa Rzemieślnika

 

Dzień I Patron i wzór narzeczonych

Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu Jezusowi — Odkupicielowi świata, którego Maryja pod swym sercem wniosła do jego domu.

Polećmy Bogu i opiece św. Józefa wszystkich narzeczonych oraz tych, którzy mają zamiar założyć rodzinę.

Prosimy Cię, Boże, przez zasługi św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Bożej Rodzicielki i Opiekuna Świętej Rodziny, pobłogosław narzeczonym, którzy pragną założyć ognisko rodzinne. Napełnij ich serca duchem miłości, ofiary oraz pobożności. Podejmując się tego zadania, niech to uczynią według wzoru św. Józefa, składając z ufnością przyszłość powstającej rodziny w miłujące ręce Boga. Św. Józefie, zamieszkaj w ich domu wraz z Jezusem i Maryją. Amen.

15 grudnia Modlitewna Grupa św. Józefa rozpoczęła swoje comiesięczne spotkanie uroczystą Eucharystią sprawowaną przez ks. Marcina Zawadę.Ksiądz Marcin w kazaniu zwrócił uwagę m.in. na to, żeby chęć posiadania nie przysłoniła nam tego, co naprawdę jest ważne. Aby dobra materialne nie zajęły w naszym życiu miejsce Boga. Chrystus nie wymaga od nas tego, byśmy byli biedakami, ale żebyśmy potrafili mądrze wykorzystać to, co posiadamy i umieli dzielić się z drugim człowiekiem. Wtedy każdy z nas będzie podobny do ?drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi i nie przestaje wydawać owoców?

24 marca Modlitewna Grupa Św. Józefa świętowała uroczystość swojego Patrona. Mszę Św. odprawił ks. Marcin Zawada, który w homilii przedstawił św. Józefa jako człowieka cichego, skromnego i tajemniczego, o którym niewiele wiemy, a w Piśmie Świętym nie ma zapisanego ani jednego Jego słowa. Wzorując się na postawie św. Józefa musimy, w każdej sytuacji życiowej, bezgranicznie zaufać Panu Bogu, nawet nie rozumiejąc do końca Bożych planów. Po Mszy św. członkinie M.G. św. Józefa złożyły siostrom Józefitkom, na ręce s. Wincencji, serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz s. Gracji animatorce życzenia z okazji imienin, które obchodzi w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego - AVE MARIA GRATIA PLENA.

f