Grupa Józefowa

15 grudnia Modlitewna Grupa św. Józefa rozpoczęła swoje comiesięczne spotkanie uroczystą Eucharystią sprawowaną przez ks. Marcina Zawadę.Ksiądz Marcin w kazaniu zwrócił uwagę m.in. na to, żeby chęć posiadania nie przysłoniła nam tego, co naprawdę jest ważne. Aby dobra materialne nie zajęły w naszym życiu miejsce Boga. Chrystus nie wymaga od nas tego, byśmy byli biedakami, ale żebyśmy potrafili mądrze wykorzystać to, co posiadamy i umieli dzielić się z drugim człowiekiem. Wtedy każdy z nas będzie podobny do ?drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi i nie przestaje wydawać owoców?

24 marca Modlitewna Grupa Św. Józefa świętowała uroczystość swojego Patrona. Mszę Św. odprawił ks. Marcin Zawada, który w homilii przedstawił św. Józefa jako człowieka cichego, skromnego i tajemniczego, o którym niewiele wiemy, a w Piśmie Świętym nie ma zapisanego ani jednego Jego słowa. Wzorując się na postawie św. Józefa musimy, w każdej sytuacji życiowej, bezgranicznie zaufać Panu Bogu, nawet nie rozumiejąc do końca Bożych planów. Po Mszy św. członkinie M.G. św. Józefa złożyły siostrom Józefitkom, na ręce s. Wincencji, serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz s. Gracji animatorce życzenia z okazji imienin, które obchodzi w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego - AVE MARIA GRATIA PLENA.

f