Grupa Miłosierdzia Bożego

W przeddzień kanonizacji Błogosławionego Papieża Jana Pawła II i święta Miłosierdzia Bożego oraz wprowadzenia relikwii św. s. Faustyny zgromadziliśmy się pod pomnikiem Jana Pawła II aby odsłonić tablicę pamiątkową ufundowaną przez Towarzystwo Miłośników Polanicy. Po odsłonięciu tablicy upamiętniającą Kanonizację Jana Pawła II wyruszyliśmy procesją z relikwiami Jana Pawła II i św. s. Faustyny do kościoła odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby uczestniczyć w uroczystej eucharystii. Relikwie św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny zostały wprowadzone przy uroczystym śpiewie do kościoła i zostały postawione po obu stronach ołtarza. Uroczystą mszę św. wyprawował ks. Dariusz Sakaluk Dyrektor Domu Księży Emerytów w Polanicy Zdrój razem z prałatem i proboszczem naszej parafii ks. Antonim Kopaczem. W homilii ks. Dariusz przybliżył nam sylwetkę Ojca św. Błogosławionego Jana Pawła II, zwracając szczególną uwagę na pielgrzymki, które papież odbywał jako Karol Wojtyła zanim został głową kościoła. Pielgrzymki te odbywał po Ziemi Kłodzkiej nawiedzając Sanktuaria Maryjne znajdujące się na trasie pielgrzymkowej. Po zakończonej eucharystii wspólnota nasza została pobłogosławiona relikwiami Jana Pawła II i św. s. Faustyny i po oddaniu czci przez ucałowanie relikwii - zostały zakończone uroczystości kanonizacji i święta Miłosierdzia Bożego. Dzień 26.04.2014r. na długo pozostanie w pamięci naszej wspólnoty a zwłaszcza członków Grupy Miłosierdzia. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystym wprowadzeniu relikwii św. s. Faustyny do naszej parafii, a przede wszystkim ks. prałatowi Antoniemu Kopaczowi i opiekunowi naszej grupy ks. Marcinowi Zawadzie. Niech św. Faustyna wyprasza łaski miłosierdzia na każdy dzień życia całej wspólnocie parafialnej w Polanicy Zdroju.

Irena Indrzejczyk

29 marca o godz. 19.00 w polanickim Sanktuarium odbył się wieczór Miłosierdzia Bożego. To pierwsze spotkanie, które wpisuje się w przygotowanie do uroczystego wprowadzenia relikwii św. s. Faustyny, rozpoczęło się Mszą świętą. Przewodniczył jej ks. Marcin. W kazaniu ks. Marcin mówił: "Zaufać Bogu, czyli Jemu powierzyć siebie, to co mam i czym żyję. I choć wydaje się, że są to takie wielkie ideały, nie do osiągnięcia dla zwykłego człowieka, takiego jak ja, to w rzeczywistości okazuje się, że jest to bardzo proste: umieć podzielić się tym, co mam, odwiedzić chorą osobę, pomóc potrzebującemu, uśmiechnąć się do kogoś smutnego, porozmawiać z samotnym, a wszystko to czynić ze względu na Boga, a nie z uwagi na własne zyski. Wtedy wszystko, co nas otacza - każdy człowiek i każda rzecz będzie pomocą w drodze do Nieba". Po Mszy św. Wspólnota Emmanuel wraz z księżmi uczestniczyła w adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie prezentacji montażu słowno-muzycznego o Bożym Miłosierdziu, wg „Dzienniczka” św. s. Faustyny, wierni korzystali z Sakramentu Pokuty. Czytane fragmenty „Dzienniczka” zachęcały do pracy i konkretnych postanowień Wielkopostnych. Indywidualne Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i obecność Jezusa wielu wzruszyły i umocniły w dalszej Wielkopostnej drodze. Dziękujemy Wspólnocie Emmanuel za duchową ucztę przygotowaną wiernym naszej parafii.

 

 

Światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacji św. Siostry Faustyny, 30 VI 2000r. Potrzeba Bożego Miłosierdzia dzisiejszemu światu. Patrząc na wydarzenia, jakie dobiegają do nas co rusz z mediów, niejeden powie: "czy oni doświadczyli miłości"? My na co dzień doświadczamy Miłości Miłosiernej Jezusa. Ale nie wszyscy? Czym byłby świat, dzisiejszy świat bez Miłosierdzia? Nasza parafia w tych ostatnich dniach doświadczyła wielkiej łaski, otrzymując Relikwie Sekretarki Bożego Miłosierdzia. Patrząc na trudności i problemy, jakie dotykają nasze rodziny i wszystkie stany, chcemy jeszcze bardziej to miłosierdzie zgłębiać i prosić. Od wtorku - dnia poświęconego w naszej parafii św. s. Faustynie - rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowania do wprowadzenia Relikwii do naszej świątyni. Przez kolejne, najbliższe tygodnie będziemy się uczyć pieśni o św. Faustynie; jej tekst zamieszczony jest w tym numerze „Wniebowziętej”. Pieśń jest bardzo wymowna, bo mówi o trudnym życiu świętej, ale jakże pełnym Bożego Miłosierdzia. Już jej tytuł: "Faustyno Sekretarko Miłości" mówi sam za siebie. Przez tę pieśń będziemy chcieli uczcić św. Naszą Patronkę. Ale nasze przygotowania na tym się nie kończą. Od czwartku Relikwie peregrynują po polanickich klasztorach, w ciągu pięciu kolejnych tygodni będą po dziewięć dni w każdym z nich. Jako pierwsze Relikwie przyjęły ss. Boromeuszki. Siostry będą się modlić o Miłosierdzie Boże dla świata i Naszej Parafii. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie okazją do odkrycia Bożego Miłosierdzia.

W Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła Świętego przedstawiciele szpitala, personel Oddziału Paliatywnego, rodziny, młodzież oraz sami chorzy zgromadzili się na Mszy Świętej w intencji chorych i ich rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin - kapelan, a kazanie wygłosił o. Michał Góralski, Misjonarz Świętej Rodziny ze Szczytnej. O oprawę liturgiczną i śpiew zatroszczyli się przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym ze Szczytnej oraz kapela „Kukułki” z Szalejewa. Gościem specjalnym tego spotkania była św. s. Faustyna obecna w relikwii, którą 28 lutego przywieziono do polanickiego Sanktuarium z Krakowa – Łagiewnik. O. Michał podczas kazania zachęcał do "Miłosierdzia konkretnego" mówił: "Prowadzę Grupę Odnowy w Duchu Świętym; kiedy na jednym ze spotkań wyszła potrzeba Miłosierdzia, ale Miłosierdzia konkretnego, pomyślałem - to będzie polanicki szpital. On jest szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem! W szpitalu człowiek uczy się pokory i wdzięczności. Tu człowiek dopiero ceni sobie życie, zdrowie drugiego człowieka. Okazuje się, że dotychczasowe problemy tak naprawdę nic nie znaczą". Po Mszy świętej ks. Marcin udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa relikwiami świętej s. Faustyny, zapraszając na uroczyste wprowadzenie relikwii do Sanktuarium w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, 26 kwietnia. Na koniec Ojciec Michał zachęcił uczestników Eucharystii do wsłuchiwania się w Głos Boży, tak jak to czynił św. Józef.

  W dniu 2013-11-18 specjalnym pismem , potwierdzonym przez Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca ks. prałat Antoni Kopacz, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy zwrócił się do Najczcigodniejszej Matki Generalnej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach o przyznanie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W uzasadnieniu prośby podał powody: rozwijający się kult Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej i jego różnorakie przejawy oraz utworzenie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. W odpowiedzi Pismem z dnia 2014-02-15 Siostra Ignacja Bazan powiadomiła ks. proboszcza o pozytywnym rozpatrzeniu prośby i przyznaniu relikwii Św. Faustyny I-go stopnia w postaci kawała kostki Świętej. Ustaliła dzień przekazania relikwii 28 II 2014r. o godz. 11.00. Piątek 28 II br. – ostatni dzień lutego przejdzie do historii polanickiego Kościoła. Grupa Miłosierdzia Bożego wraz z proboszczem ks. prałatem Antonim Kopaczem udała się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach po odbiór relikwii Św. Faustyny Kowalskiej. Wczesnym rankiem, o godz. 5.00 Busem użyczonym przez Zgromadzenie Sióstr Józefitek i kierowcą panem Leonem Mnichem przedstawiciele Grupy z proboszczem wyruszyli na pielgrzymkę. Po trzygodzinnej podróży dotarli do klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, domu Świętej. Tam dołączył do grupy ks. Marcin Zawada, wikariusz – opiekun grupy. Wszyscy zostali bardzo serdecznie przyjęci przez Siostry, a Siostra Dobrawka, pochodząca ze Słowacji oprowadziła pielgrzymów po nowej świątyni przekazała w formie dyskusji wiele ciekawych cech z życia św. Faustyny. O godz. 11.00 w starym Sanktuarium ks. prałat odprawił Mszę św. w intencji parafian, po której nastąpił moment uroczystego przekazania relikwii wraz z Certyfikatem. Siostra Vianeja, przekazująca relikwie nawiązała do życia św. Faustyny, przybliżając ideę Miłosierdzia Bożego i pogratulowała przybycia do Parafii „Nowej Parafianki”, w postaci cząstki Świętej. Podkreśliła, że przekazanie relikwii odbywa się w historycznym momencie, ponieważ w ubiegłą sobotę w Sanktuarium odbywały się uroczystości 82 rocznicy Objawienia Siostrze Faustynie wizerunku Jezusa „Jezu Ufam Tobie”. W odpowiedzi ks. prałat na ręce Siostry Ignacji i Vianei złożył serdeczne podziękowanie Matce Generalnej Zgromadzenia Sióstr za tak cenny dar dla naszej parafii i Sanktuarium, przybliżył historię naszego Sanktuarium i zaprosił do naszej parafii Siostry, które to zaproszenie przyjęły. Po uroczystości przekazania relikwii pielgrzymi udali się do nowo powstającego „ Centrum Jana Pawła II”. Tam przy relikwiach Świętego Jana Pawła II i w kaplicy, gdzie znajduje się płyta z Jego Grobu dziękowaliśmy za wielkie dary Boże uzyskane przez wstawiennictwo Świętego, za ten jakże wielki dzień dla nas, grupy Miłosierdzia Bożego i całej parafii. Stamtąd wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania ks. Prałatowi Antoniemu, ks. Marcinowi, Siostrom Józefitkom, panu Leonowi i Wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania Relikwii.

"Jajeczko" w Grupie Miłosierdzia!

Jak w każdy wtorek grupa Miłosierdzia bierze udział w Eucharystii, by później spotkać się na wspólnej modlitwie w salce na plebani. Tak było i w ten wtorek tj. 23 04 2013 r. Po wspólnej modlitwie z udziałem ks. Łukasza i opiekuna grupy ks. Marcina, panie przygotowały poczęstunek tzw. "jajeczko" Co tam nie był?- jajka faszerowane pod "pierzynką", sałatka jarzynowa z "myszką", pieczarki faszerowane pod "kołderką" no i oczywiście nie mogło zabraknąć "coś" słodkiego- sernika swojej własnej roboty, nie zabrakło też owoców i innych słodkości a przede wszystkim dobrego humoru. Była też serdeczna rozmowa, wspomnienia przeplatana salwami śmiechu. Dziękujemy księżom za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na spotkania z "jajeczkiem" w przyszłym roku.

"Od głodu, wojny, od nieobliczalnego samozniszczenia od wszelkiej wojny- wybaw nas" Sobotę 07.09.2013- dzień, który Ojciec Św. Franciszek ogłosił światowym dniem modlitwy o pokój, o jedność narodów, o zażegnanie wszelkich konfliktów na całym świecie, a zwłaszcza w Syrii i na Bliskim Wschodzie. W Rzymie Ojciec Św. uczestniczył w czuwaniu- adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach wieczornych. My również w tym dniu podjęliśmy wspólną modlitwę w intencji pokoju. Czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie rozpoczęliśmy uwielbieniem Pana Jezusa, aby następnie wezwaniami do Matki Bożej w Litanii Loretańskiej wzywać Jej wstawiennictwa u Syna w sprawie pokoju. Koronką do Bożego Miłosierdzia wypraszaliśmy miłosierdzie nie tylko dla ludzi udręczonych działaniami wojennymi, ale również dla tych którzy potrzebują pokoju w swoim sercu i swojej duszy. Matka Boża w Fatimie prosiła dzieci o odmawianie modlitwy różańcowej w intencji pokoju. My również tą modlitwą różańcową wypraszaliśmy łaski dla krajów objętych działaniami wojennymi, dla uchodźców którzy musieli szukać pomocy w sąsiednich krajach. Ojciec Św. Jan Paweł będąc w Fatimie zawierzył pokój na całym świecie Matce Bożej słowami: "Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo poświęcenie za świat , składając je w tym macierzyńskim Sercu" A kończąc swoje zawierzenie Jan Paweł II powiedział" Niech jeszcze raz objawi się w dziejach nieskończona potęga Miłości Miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia. Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei" Odśpiewanie Suplikacji zakończyło wspólne czuwanie w intencji pokoju na całym świecie i w sercach ludzi"

Irena Indrzejczyk

7 marca br. rozpoczęła się peregrynacja Relikwii św. s. Faustyny po polanickich klasztorach żeńskich. Głównym jej celem jest omodlenie przygotowania do wprowadzenia tych relikwii do polanickiego Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy. Każde zgromadzenie zakonne przyjęło relikwie na dziewięć dni. W ciągu tych dni siostry, poprzez Nowennę do Bożego Miłosierdzia, upraszały za pośrednictwem s. Faustyny łaski dla siebie i dla całego świata. Jako pierwsze przyjęły naszą Świętą ss. Boromeuszki. Siostra Urszula, przełożona, po nawiedzeniu powiedziała tak: „Ten czas był bardzo szczególny dla nas, sióstr. Po przybyciu relikwii zdecydowałyśmy, że ten czas modlitwy i nawiedzenia będzie przeznaczony na bombardowanie nieba o pokój na Ukrainie. Te dni były bardzo trudne u naszych braci. Groza wojny i chaos niepokoiły nie tylko Ukraińców, ale również i nas, Polaków”. Kolejnymi klasztorami, które nawiedziła s. Faustyna były domy zakonne ss. Jadwiżanek i ss. Urszulanek. Siostra Rafaela, przełożona Sióstr św. Jadwigi Śląskiej, po dziewięciodniowej Nowennie mówiła: "Jestem wdzięczna Bogu za obecność relikwii św. s. Faustyny w naszej kaplicy. Zanosiłyśmy w czasie nowenny przez Jej wstawiennictwo szczególną prośbę o łaskę zdrowia dla Wiesława. Miłosierdziu Bożemu polecałyśmy także naszą parafię i kapłanów w niej pracujących. Obecność św. Faustyny ubogaciła nas duchowo. Jako siostry zakonne czułyśmy się przy niej szczęśliwe". Od 24 marca do 2 kwietnia relikwie Sekretarki Bożego Miłosierdzia przebywały u Sióstr Urszulanek. Okres ten był szczególny nie tylko dla sióstr, ale również dla wiernych, którzy z braku sił nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościele parafialnym. Był on także okazją do modlitw młodych ludzi, należących do Duszpasterstwa Młodzieży Parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy. Młodzi przedstawiali przed wystawionym Panem wszystkie swoje sprawy. Adoracja trwała od 21.00 do 24.00. Był też czas na spotkanie bp. Adama Bałabucha z Akademią Trzeciego Wieku. Siostry Służebnice Ducha Świętego czas nawiedzenia poświęciły na modlitwę w intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Na przyjęcie relikwii oczekują jeszcze Siostry Józefitki. Dziękujemy Bogu za ten czas i prosimy o Jego Błogosławieństwo na kończącą się peregrynację. Niech ten czas przygotuje nasze serca na dzień wprowadzenia Relikwii s. Faustyny do naszej świątyni.

W miniony wtorek w naszym kościele została odprawiona uroczysta Eucharystia- ks. prałat Antoni modlił się w int. Sybiraków w kolejną rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich na ziemię polskie, natomiast ks. Marcin modlił się int. Czcicieli Bożego Miłosierdzia. W homilii ks. prałat wspomniał wywózkę Polaków na Syberię- ich ciężkie życie, heroizm i ich ukochanie Ojczyzny Polski.

" Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu"(Dz.1605)

Helena Kowalska urodziła się w 1905r. w Głogówku K/Łodzi, w wielodzietnej, bardzo pobożnej rodzinie. Od najmłodszych lat czuła powołanie do służby Bożej, aby w końcu po osobistym spotkaniu z Jezusem, który powiedział; "Dokąd będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz"(Dz,9) W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie przyjęła imię Faustyna. Jako cicha, pokorna i pracowita zakonnica przeżyła w zgromadzeniu 13 lat. Bóg bogaty w miłosierdzie uczynił życie s. Faustyny życiem nadzwyczajnym, bo bezgranicznie zaufała Jego Dobroci i miłosierdziu. Ta Apostołka Bożego Miłosierdzia stała się znakiem ratunku dla dzisiejszemu świata, któremu potrzebne jest miłosierdzie. Duchowość s. Faustyny możemy ująć w słowa: "Ufaj Bogu i bądź dobry dla ludzi" a słowa jednej z jej modlitw: "Pragnę cała przemieniać się w Twojej miłosierdzie i być żywym odbiciem Ciebie, Panie" (Dz.163), odzwierciedlają całą duchowość i miłości do Miłosiernego Serca Jezusa. s. Faustyna zmarła w opinii świętości dnia 5 października 1938r. w domu zgromadzenia w Łagiewnikach pod Krakowem. Przychylając się do prośby czcicieli Bożego Miłosierdzia, Kuria Metropolitalna w Krakowie, przyznała Jej tytuł Sługi Bożej. S. Faustyna została kanonizowana przez Ojca św. Jana Pawła II w dniu 30 IV 2000r. której wspomnienie przypada w dniu jej śmierci tj. 5 października. Chcąc uczcić 75 rocznicę śmierci św. s. Faustyny, grupa miłosierdzia serdecznie zaprasza na dziewięciodniową nowennę przed wspomnieniem Apostołki Bożego Miłosierdzia wszystkich jej czcicieli. Nowenna odbywać się będzie codziennie w dniach 26.09-30.09.2013 o godz. 16 30, natomiast w dniach ; 01.10-04.10. 2013 o godz. 16 15 Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wypraszać Miłosierdzie Boże dla świata, naszej Ojczyzny, parafii, kapłanów, powołań kapłańskich, naszych rodzin i nas samych gromadzących się na spotkaniu z Jezusem Miłosiernym i Jego Apostołką- św. Faustyną

Irena Indrzejczyk

Godzina trzecia— to właśnie ta godzina, gdy Jezus powiedział do s. Faustyny: O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment  zagłębiaj się w mojej Męce, zwłaszcza w moim opuszczeniu w chwili skonania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę swoją” (Dz.IV, 59).

To ta godzina wywala w ludzkich sercach uwielbienie Jezusa Miłosiernego. To o tej godzinie miliony ludzi na całym świecie wyciąga różaniec z kieszeni, by przesuwając w rękach paciorki, wzywać Miłosierdzia Bożego dla siebie i całego świata.

Ufność pokładana w Miłosierdziu Bożym wyzwala w nas chęć niesienia pomocy bliźnim — czy to modlitwą, czy finansowo, czy tez pomocą osobistą — czynem.

Ludzie gromadzą się, by w grupie wypraszać łaski płynące z otwartego Serca Jezusa. Również w naszej parafii powstała grupa modlitewna — Miłosierdzia Bożego, której patronuje św. Siostra Faustyna. A wszystko zaczęło się od modlitwy koronką (rok 1995) w intencji osób zgromadzonych w krakowskim „Wieczerniku” działającym przy wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, potem był wyjazd na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Chciałyśmy w jakiś sposób dziękować Bożemu Miłosierdziu i  s. Faustynie za otrzymane łaski, za miłość i nadzieję. I tak zrodziła się myśl, aby w naszym kościele odbywały się nabożeństwa dziękczynno — błagalne do Miłosierdzia Bożego.

Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione we wspomnienie św. Siostry Faustyny, 5 października 2000 r. I od tej chwili w każdy piątek Miłosierdzie Boże gromadzi nas — czcicieli na wspólnej modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu, by wspólnie oddawać się opiece Miłosiernemu Sercu Jezusa.

Działalność Grupy modlitewnej jest może niezauważalne przez parafian, jednak na naszych cotygodniowych spotkaniach staramy się modlitwa wspomagać ludzi potrzebujących modlitwy. Jako grupa uczestniczymy w uroczystościach kościelnych, prowadzimy na zmianę z kapłanem koronkę do Bożego Miłosierdzia. Angażowanie się naszej grupy w życie parafii to może za dużo powiedziane, jednak nie stronimy od pomocy, gdy tego nasza parafia potrzebuje. Jesteśmy grupa modlitewna i właśnie modlitwa staramy się pomagać tym wszystkim, którzy są daleko od Boga, od Kościoła, - modlimy się w intencjach nam polecanych, a ponieważ zaufaliśmy Bożemu Miłosierdziu. Jesteśmy pewne, że nasza modlitwa nie jest modlitwą bez sensu, i Boże Miłosierdzie obejmuje tych, którym właśnie jest potrzebne, bo jak powiedział Jan Paweł II: „nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Boże Miłosierdzie”. I dlatego jest takie miejsce w Polanicy Zdroju — to kościół pw. Wniebowzięcia NMP. W każdy piątek o godz. 16.30, weź do ręki różaniec, wstąp do kościoła i zacznij z nami koronkę:

Ojcze Przedwieczny… Dla Jego Bolesnej Męki Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.

opracowała Irena Indrzejczyk

f