Kancelaria

 KANCELARIA PARAFIALNA

 

czynna jest: w środy i w soboty

w godzinach od 16:00 do 17:00,

a w sprawach pilnych (np.: pogrzebu) o każdej porze.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

Chrzest
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I Komunia św.
- metryka chrztu dziecka

Małżeństwo
- aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC

Pogrzeb katolicki
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

f