W niedzielę naszą wspólnotę odwiedziły siostry ze zgromadzenia Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Kł. Siostry dzieliły się z nami świadectwem swojego powołania i życia. Zbierały także ofiary na kosztowny remont kościoła i klasztoru. Za wszelką okazaną siostrom pomoc serdecznie dziękujemy!

 

Siostry tak opowiadają o swojej wspólnocie: „Naszą ząbkowicką wspólnotę Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji tworzy 22 siostry. Pochodzimy z wielu stron Polski i z Ukrainy. Powołanie odkrywałyśmy w różnym wieku, a droga każdej z nas do Zakonu była wyjątkowa. Łączy nas umiłowanie Najświętszego Sakramentu, pragnienie uczynienia swojego życia nieustanną adoracją i podążanie drogą charyzmatu św. Klary.

Tak, jak określiła to św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która także prowadziła życie kontemplacyjne: pragniemy być miłością w sercu Kościoła. Razem się modlimy, pracujemy i wypoczywamy. Codziennie przed Najświętszy Sakrament przynosimy sprawy całego świata, Kościoła świętego, naszej Ojczyzny. Pamiętamy szczególnie o intencjach dobrodziejów i wszystkich, którzy proszą nas o wstawiennictwo przed Panem Jezusem. Naszą codzienność oprócz modlitwy, która jest przywilejem i obowiązkiem siostry klauzurowej, wypełnia praca przy domowych zajęciach, w ogrodzie, przy hafcie artystycznym, szyciu paramentów liturgicznych, redagowaniu strony www, a także wspólna rekreacja. Razem troszczymy się także o nasz zabytkowy kościół i klasztor.

Historia Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich związana jest z losami Polaków, dla których przed wojną lokalną Ojczyzną były Kresy Wschodnie. 13 maja 1946r. Franciszkanki Najświętszego Sakramentu (dawna nazwa Sióstr Klarysek) jako repatriantki ze Lwowa przybyły do Kłodzka. Zgodnie ze wskazówkami ks. biskupa Eugeniusza Baziaka postanowiły podzielić się na dwa domy. Najmłodsza siostra M. Beatrycza Pietrzak była odpowiedzialna za znalezienie odpowiedniego domu dla wspólnoty. Boża Opatrzność zaprowadziła ją do Ząbkowic Śl., gdzie spotkała życzliwych ludzi. Komisarz Ziem Odzyskanych i Przewodniczący Rady Narodowej udzielił pomocy repatriantkom ze Wschodu. W kilka dni później s. M. Beatrycza otrzymała klucze i dokumenty potrzebne do objęcia klasztoru w Ząbkowicach Śl. 21 sierpnia 1946 11 sióstr ze wspólnoty kłodzkiej przyjechało do Ząbkowic. 29 IX 1946 rozpoczęła się adoracja Najśw. Sakramentu.

Jesteśmy szczęśliwe, że na dolnośląskiej ziemi możemy mieszkać z Jezusem pod jednym dachem i cieszyć się Jego opieką, dziękować dobremu Ojcu za wszystko, co było, jest i będzie”.

źródło: http://zabkowice.klaryski.org

f