Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej posyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej. W 2007 roku w narodowym sanktuarium maryjnym w Aparecida w Brazylii miało miejsce historyczne spotkanie biskupów Ameryki Łacińskiej. Uczestniczył w nim również ówczesny przewodniczący Episkopatu Argentyny- a obecnie Ojciec Święty Franciszek. Jako owoc tego spotkania został wydany dokument , który wzywa wszystkich wiernych tego kontynentu do odważnego świadczenia o Jezusie w swoim środowisku. Główne hasło tego spotkania brzmiało: „ jesteśmy uczniami i misjonarzami”, bo wszyscy jesteśmy wezwani by będąc z Jezusa i słuchając codziennie Jego głosu, dzielić się tym doświadczeniem wiary z wszystkimi , których spotykamy na naszej drodze. To wielkie zadanie jakie staje przed każdym uczniem Jezusa by swoim życiem pokazywać Boga. To hasło zostało wdrożone w programy duszpasterskie tamtejszego Kościoła i przybrało bardzo konkretne formy. A przede wszystkim obudziło ogromny entuzjazm katolików ,by w swojej codzienności dzielić się wiarą z wszystkimi. Jest to tzw. misja kontynentalna- by Dobra Nowina była głoszona wszystkim mieszkańcom tego kontynentu nadziei. Ale ów dokument z Aparecidy wzywa także do wysyłania misjonarzy do innych krajów i na inne kontynenty. Dlatego Ojciec Święty zachęca nas szczególnie w tym miesiącu do modlitwy za kraje Ameryki Łacińskiej, aby umacniając się coraz bardziej w wierze, trwając razem za modlitwie, słuchaniu Słowa i łamaniu chleba, miały odwagę wysyłać misjonarzy i dzielić się z innymi ludami i kulturami swoim doświadczeniem komunii z Trójjedynym Bogiem. Uczyńmy tę intencję Ojca Świętego i naszą intencją i obejmijmy naszą modlitwą i sercem ten wielki kontynent Ameryki Łacińskiej, który po 5 wiekach ewangelizacji staje przed odpowiedzialnym zadaniem dzielenia się swoja wiarą z innymi kontynentami. Módlmy się także o dar nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w Ameryce Łacińskiej.
f