Tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest dla Sióstr Misyjnych początkiem Roku Jubileuszowego z okazji 125 rocznicy powstania ich Zgromadzenia. Zostało ono założone 8 grudnia 1889 r. w małej holenderskiej miejscowości Steyl. Jego założycielem jest św. Arnold Janssen – człowiek modlitwy i wielkiej wiary, który powołał do życia także Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (siostry klauzurowe) oraz Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści). Jednymi z pierwszych sióstr Służebnic Ducha Świętego, a równocześnie współzałożycielkami Zgromadzenia, są bł. Maria Helena Stollenwerk i bł. Józefa Hendrina Stenmanns. Obecnie do Zgromadzenia należy około 3,5 tysiąca sióstr, pochodzących z ponad 40 krajów. Ich wspólnoty, zazwyczaj międzynarodowe, są rozsiane na wszystkich pięciu kontynentach. Żyjąc charyzmatem swoich założycieli, których cechowała szczególna cześć do Trzeciej Osoby Boskiej, siostry oddają się całkowicie kierownictwu Ducha Świetego. Mają być Jego narzędziami, by mógł On przenikać ich modlitwę, prace i całe życie. To z Niego czerpią siły do wypełniania swojej posługi, która jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od potrzeb mieszkańców danego kraju. Jest to m.in.: pomoc migrantom, mniejszościom narodowym, „dzieciom ulicy”, apostolstwo wśród ludzi dotkniętych wirusem HIV / AIDS, podnoszenie godności kobiet, szczególnie w tych krajach, gdzie jest poniżana, pielęgnowanie i promowanie życia we wszystkich jego formach, praca w szpitalach, przedszkolach, szkołach, rozbudzanie i ożywianie misyjnej odpowiedzialności za Kościół powszechny. Podstawowym jednak zadaniem wszystkich Służebnic Ducha Świętego jest głoszenie Dobrej Nowiny – przede wszystkim tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła lub gdzie jest głoszona w sposób niewystarczający. Zwiastując miłość Trójjedynego Boga, siostry przyczyniają się do tego, „aby przez Światłość Słowa i Ducha Łaski wszystkie narody zostały wyzwolone z ciemności grzechu i nocy niewiary i znalazły drogę do zbawienia” [Prolog Konstytucji SSpS]. To pragnienie zbawienia wszystkich dusz wyraża najlepiej zawołanie Sióstr Misyjnych autorstwa św. Arnolda: „Niech żyje Święty Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi!”.

f