Lektorzy i ceremoniarze

 

W sobotę 18.04 br. W Katedrze Świdnickiej, kilku spośród ministrantów z naszej parafii otrzymało z rąk J.E. Ks. biskupa Ignace Deca, biskupa świdnickiego promocję na lektorów i ceremoniarzy.

Po kilku miesięcznym przygotowaniu lektorów w naszej parafii, w ramach kursu dekanalnego oraz ceremoniarzy w kłodzku, w klasztorze Ojców Franciszkanów, w ramach kursu diecezjalnego, chłopcy mogli założyć na siebie białe alby oraz krzyże, z czerwonym sznurem ceremoniarze i białym sznurem lektorzy, symbolizujące ich funkcje w Kościele.

Msza Święta rozpoczęła się punktualnie o godz. 12.00 a wraz z Księdzem Biskupem koncelebrowało ją kilkudziesięciu księży proboszczów oraz opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza y terenu nasyej dieceyji.

Nowymi lektorami zostali: Karol Nakwasiński, Maksymilian Bogut i Szymon Lazar. Na ceremoniarzy promocje otrzymali: Jacek Sadko, Szymon Błaszczyk, Mateusz Kopeć i Arek Witlake.

Zadaniem ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym jest czuwanie nad pięknem liturgii oraz sprawowanie pieczy nad służbą liturgiczną przy Ołtarzu, lektorzy służą wiernym odczytując Słowo Boże zawarte w czytaniach mszalnych oraz odczytując wezwania modlitwy powszechnej.

Nowo wypromowanym ceremoniarzom i lektorom serdecznie gratulujemy.

Dnia 1 września 2018 roku Służba Liturgiczna naszej parafii po wieczornej Eucharystii udała się wraz z dotychczasowym opiekunem – ks. Damianem, oraz ks. prob. Antonim, ks. Mateuszem – obecnym opiekunem, diakonem Adrianem i klerykiem Mariuszem na ognisko.

LEKTORZY

LEKTORZY SENIORZY

CEREMONIARZE

  1. Gielo Jakub
  2. Kopeć Mateusz
  3. Kwiatkowski Marcin
  4. Lewicki Łukasz
  5. Marnik Jakub
  6. Nakwasiński Bartosz
  7. Nakwasiński Kacper
  8. Olak Szymon
  9. Puła Wojciech
  10. Wąsowicz Matusz
  11. Witlake Arkadiusz
    1. Lis Matusz
    2. Misiewicz Mateusz
    3. Niewiadomski Jan
    4. Skrzypek Marcin
    5. Uznański Mariusz
    6. Wąsowicz Bartosz
      1. Jarosław Grzesik
      2. Bartłomiej Beczek

       Bp Adam Bałabuch przewodniczył 11 maja uroczystej Mszy świętej w katedrze świdnickiej, podczas której miał miejsce obrzęd błogosławieństwa nowych ceremoniarzy i lektorów. - Musimy kochać liturgię, podczas której najdoskonalej wielbimy Boga - powiedział w homilii bp Bałabuch. - Dziś stajecie się jej wyjątkowymi sługami - przypomniał nowym członkom służby liturgicznej biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

       {gallery}aktualnosci/ministranci/2012_05_12_lektorzy{/gallery}

       Po rocznym przygotowaniu czterech ministrantów naszej parafii stało się lektorami.
       Uroczystość promocji nowych lektorów i ceremoniarzy odbyła się 12.05.2012 roku w katedrze świdnickiej. Przez cały rok trwał kurs lektorski w parafiach dekanalnych, zaś kandydaci na ceremoniarzy odbywali formację w Strzegomiu. Ponad stu nowych lektorów i ceremoniarzy będzie od wczorajszego dnia pełnić służbę w parafiach naszej diecezji.
       Biskup Adam, który przewodniczył uroczystościom podkreślał, że służba przy ołtarzu wymaga także osobistego świadectwa życia. Nowi lektorze wezwani są nie tylko do głoszenia słowa, ale także do życia według Bożych wskazań.
       Arkadiusz Witlake, Mateusz Kopeć, Bartosz Nakwasiński i Kacper Nakwasiński – oto nowi lektorzy naszej parafii. Roczne przygotowanie obejmowało zagadnienia liturgiczne, biblijne i fonetyczne. Formacja nie kończy się jednak z chwilą promocji. Teraz przychodzi czas na pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności.
       Nowym lektorom gratulujemy i życzymy wytrwałości w podejmowanych zadaniach. Rodzicom dziękujemy za trud włożony we wzorowe wychowanie swoich synów.

       Mikołaj odwiedził także lektorów, obdarował ich upominkami. Oczywiście nie obyło się bez pytań i kilku żartów. Jednak wszyscy sprostali wymaganiom Świętego i otrzymali swoje prezenty.

       f