Bp Adam Bałabuch przewodniczył 11 maja uroczystej Mszy świętej w katedrze świdnickiej, podczas której miał miejsce obrzęd błogosławieństwa nowych ceremoniarzy i lektorów. - Musimy kochać liturgię, podczas której najdoskonalej wielbimy Boga - powiedział w homilii bp Bałabuch. - Dziś stajecie się jej wyjątkowymi sługami - przypomniał nowym członkom służby liturgicznej biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

Do przyjęcia posługi ceremoniarza i lektora ponad stu chłopców przygotowywało się podczas specjalnego kursu trwającego kilka miesięcy. Kurs zorganizował diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Krzysztof Ora, który jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Na sobotnią uroczystość do Świdnicy przyjechali duszpasterze i rodziny nowych ceremoniarzy i lektorów z terenu całej diecezji. Obrzędu błogosławieństwa ceremoniarzy i lektorów dokonał bp Bałabuch, który jest przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W przygotowanie i zorganizowani kursu dla ceremoniarzy w dekanatach południowych diecezji odpowiedzialny były ks. Łukasz Czaniecki. Przez cały uczestniczyli w nich lektorzy z parafii w Polanicy, Kudowie, Nowej Rudy-Słupca i Kamieńca Ząbkowickiego. Ceremoniarzami z naszej parafii zostali Jan Niewiadomski, Marcin Kwiatkowski i Łukasz Lewicki. Ich zadaniem będzie szczególna troska o liturgię. Nowymi lektorami zostali Jacek Sadko i Szymon Błaszczyk. W czasie liturgii będą odpowiedzialni za przekazywanie Bożego słowa. Życzymy im błogosławieństwa Bożego i z całego serca gratulujemy.

f