Ministrant służy nie tylko przy ołtarzu - starsi ministranci przed świętami Narodzenia Pańskiego pomagali w przygotowaniu opłatków na stół wigilijny.

f