Ogłoszenia duszpasterskie

 • Przeżywamy dziś 24. Niedzielę, która została zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia.
 • Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.
 • W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
 • Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie, rezygnując na ten tydzień np. z używek, rozrywki czy też ze spożywania jakiegoś określonego pokarmu czy smakołyku. Te rzeczy same w sobie są dobre, ale chodzi o to, by wesprzeć modlitwę również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.
 • W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną: rodziców, młodzież i dzieci.
 • Od poniedziałku do soboty w naszym Kościele trwa adoracja od Mszy św. rannej do wieczornej., natomiast w niedzielę od sumy do wieczornej Mszy św, w kaplicy Bożego Miłosierdzia.
 • We wtorek o 16.30 zapraszamy na nabożeństwo do św. s. Faustyny, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie modlitewne w salce na plebanii..
 • W środę o 16.30 zapraszamy na Nowennę do M. B. N. Pomocy, zaś w piątek o 16.30 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Zbiórka dla ministrantów odbędzie się w czwartek po Mszy św. wieczornej. Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami i służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu prosimy o skontaktowanie się z ks. Tomaszem. Zapraszamy.
 • W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie grupy Taize. O godz. 19.00 spotkanie grupy Duszpasterstwa Młodzieży.
 • Kancelaria parafialna czynna będzie w środę i sobotę od 16.00-17.00, zaś w sobotę w tych godzinach czynna jest biblioteka parafialna
 • W sobotę młodzież z naszej parafii wyruszy pieszo na pielgrzymkę do Wambierzyc z racji przypadającego Dnia Młodzieży  w naszej Diecezji. Wymarsz sprzed kościoła o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy do udziału także osoby dorosłe.
 • Informujemy wiernych, że w naszej parafii odbywa się wizytacja pasterska, która jest przeprowadzana co 5 lat.. Dotąd  zwizytował nasz kościół pod kątem stanu zabytków ks. dyrektor Wydziału Sztuki Sakralnej, naszej Kurii Świdnickiej oraz dyrektorzy Wydziału Gospodarczego i Wydziału Duszpasterstwa pod kątem duszpasterskim i gospodarczym. W tym tygodniu w czwartek i piątek odbędzie się wizytacja katechetyczna we wszystkich szkołach naszej parafii, którą przeprowadzi ks. dyrektor Wydziału Katechetycznego. Zwieńczeniem tych wizytacji jest przyjazd księdza biskupa. W przyszłą niedzielę 21 września, z racji wizytacji pasterskiej przybędzie do naszej parafii J. E. Ks. Biskup Adam Bałabuch. Na wszystkich Mszach św. wygłosi słowo Boże. Główna Msza św. ze sprawozdaniem z życia religijnego w parafii odprawiona będzie się o godz. 11.30. Serdecznie już dzisiaj zapraszamy. Po południu odbędzie się spotkanie z grupami, działającymi przy parafii oraz z Radą Duszpasterską. Po południu też spotkamy się na miejscowym cmentarzu, gdzie z księdzem Biskupem modlić się będziemy za zmarłych. W poniedziałek ks. Biskup odwiedzi wszystkie szkoły, przedszkola, domy zakonne i ważniejsze instytucje w parafii. Serdecznie zapraszamy.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 16 IX – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku;
 • 20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem
f