Ogłoszenia duszpasterskie

  1. W naszej parafii serdecznie witamy nowo wyświęconego ks. Michała Kropidłowskiego, którego ks. Biskup skierował do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Życzymy Mu, by wśród nas czuł się jak najlepiej a |Jego praca niech przyniesie nam jak najwięcej owoców duchowych. Ks. neoprezbiter o 11.30 odprawi Mszę św i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.
  2. Władze zakonne odwołują z Siostrę Agnieszkę i kierują Ją do klasztoru w Koswarzyskach w diecezji tarnowskiej. Dziękujemy Siostrze za Jej piękną 26-letnią pracę katechetyczną w naszj parafii. Pożegnanie Siostry będzie dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.30.
  3. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.
  4. W najbliższą środę, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła, Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską.
  5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. W pierwszy piątek o 16 15 zmiana tajemnic różańcowych o 16.15 Koronka do Miłosierdzia Bożego, po niej nabożeństwo pierwszo piątkowe. Okazja do Spowiedzi w czwartek i piątek od 16.00-17.00. Odwiedziny chorych w piątek do południa. Warto skorzystać z sakramentu pokuty przed wyjazdem wakacyjnym.
  6. W okresie wakacyjnym nie będzie spotkań z grupami duszpasterskimi. Również na czas wakacji zostaje zawieszone drukowanie „Wniebowziętej” – naszej gazetki parafialnej.
  7. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik i Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
  8. Kancelaria parafialna czynna będzie w środę i sobotę od godz. 16.00-17.00, w tych godzinach w sobotę czynna jest biblioteka parafialna.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 6 VII – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja Świętego Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).
f