Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Być solą ziemi”. Program tego roku wpisuje się w ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, Rok Wiary. Będziemy starali się rozbudzić naszego ducha apostolskiego, aby odważnie przemieniać świat zgodnie z zamysłem Bożym i służyć braciom. To nasze wielkie zadanie!
2. Jednocześnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliśmy w Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.
3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udziału w tej Mszy, odprawianej w naszym kościele codziennie o godz. 17.00 zapraszamy dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych. Niech też nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritasu, które będą do nabycia w zakrystii w cenie 5 zł za małą świecę i 12 zł. za dużą.
4. W poniedziałek, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Szczególnie w trwającym Roku Wiary każdy z nas jest zobowiązany do wypełnienia nakazu Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”.
5. We wtorek, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo podczas Eucharystii będziemy polecać Bożej opatrzności wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem i poszukujących pracy – serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!
6. 6 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. Tego dnia św. Mikołaj o 14.00 odwiedzi pacjentów Szpitala, po wieczornej Mszy św. obdaruje dzieci uczęszczające na Roraty, po Mszy spotka się z ministrantami i lektorami, a 18.00 rozpocznie się spotkanie mikołajkowe w Klasztorze Sióstr Józefitek. Rozpocznie je Zespół Muzyczny z Nowej Rudy-Słupca, po występie przybędzie Mikołaj i rozda prezenty – wzajemne obdarowywanie (każdy przyniesie prezent o wartości 15 zł.). Na zakończenie spotkania będzie prezentacja multimedialna – życie parafii w krzywym zwierciadle.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta pierwszopiątkowa w czwartek i piątek od 16.00-17.00. W piątek o 16.00 zmiana tajemnic, po niej zmiana tajemnic różańcowych i nabożeństwo pierwszopiątkowe. W najbliższą sobotę nie będzie odwiedzin u chorych. Komunię Św. chorym księża rozniosą przed Świętami Bożego narodzenia 14 grudnia do południa. Na progu Adwentu serdecznie zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty.
8. W środę o godz. 16.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaś w piątek o 16.15 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
9. W czwartek o 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z Grupą Miłosierdzia Bożego.
10. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Taizé w salce na plebanii.
11. Grupa Duszpasterstwa Młodzieży w piątek uda się do Kłodzka na spotkanie przygotowujące do wyjazdu do Rzymu, na to spotkanie zaproszeni są także wszyscy, którzy zapisali się na ten wyjazd. Zbiórka przy plebanii o 18.45. Spotkanie w Kłodzku rozpocznie się o 19.15.
12. W sobotę spotkanie scholi dziecięcej o 10.00 w salce na plebani.
13. Do nabycia przed kościołem Gość Niedzielny, Niedziela i nasz tygodnik Wniebowzięta. W zakrystii – Rocznik Wniebowziętej w cenie 30 zł.
14. Kancelaria parafialna czynna będzie w środę i sobotę w godz. 16.00 – 17.00, zaś biblioteka parafialna w sobotę od 16.00 – 17.00.
15. W sobotę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia pochylimy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Po Mszy Św. wieczornej nasza parafialna schola odśpiewa Hymn ku czci Matki Bożej, zwany „Akatystem” Serdecznie zapraszamy. W tym dniu klerycy III roku naszego Seminarium w katedrze świdnickiej przyjmą strój duchowny, polecamy ich modlitwom wiernych.
16. W sobotę o 9.00 Msza św. dla Grupy Radia Maryja.
17. W zakrystii są do nabycia opłatki na stół wigilijny. Opłatki też rozniosą upoważnieni ministranci po rodzinach. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na zakup oleju opałowego na ogrzewanie kościoła. Serdecznie dziękujemy.
18. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy renowację Misji świętych. Nauki głosił będzie O. Piotr Pieprzyk ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny. Trwać będą od niedzieli do środy włącznie. Serdecznie zapraszamy do udziału w odnowie życia duchowego. Szczegółowy plan umieścimy w przyszłą niedzielę we „Wniebowziętej.
19. Do nabycia w zakrystii są kalendarze parafialne w cenie 5 zł. Zebrane ofiary przeznaczone są na potrzeby ministrantów i lektorów.
20. W kościele wystawione jest „Adwentowe Drzewko Dobroci”. Każdy Aniołek zawieszony na tym drzewku oznacza jedno dziecko z biedniejszej rodziny. Możemy te dzieci wesprzeć, przede wszystkim odzieżą, można też dołączyć słodycze, czy przybory szkolne. Prosimy na paczce podawać numer Aniołka, by ten dar serca mógł dotrzeć do odpowiedniego dziecka. Serdecznie dziękujemy za dar i dobroć serca.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 3 XII – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
  • 4 XII – Święta Barbara, dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku, szczególna patronka górników i hutników (wspomnienie dowolne);
  • 4 XII – Święty Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, szczególnie czczony w Kościele Wschodnim (wspomnienie dowolne);
  • 6 XII – Święty Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troską o ich sprawy materialne (wspomnienie dowolne);
  • 7 XII – Święty Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki Doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).
f