Relikwie św. Jana Pawła II

Biskup Świdnicki Jego Ekscelencja prof. Ignacy Dec, dnia 5 kwietnia 2013 r. Dekretem Nr 252/2013 w oparciu o normy Kan. 1230 ustanawia  w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy Zdroju Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, a pierwszym jego kustoszem mianuje księdza prałata Antoniego Kopacza, proboszcza i dziekana polanickiego.

Ogłoszenie Dekretu utworzenia Sanktuarium nastąpiło przed Mszą św. dnia 6 kwietnia 2013r., sprawowaną przez Biskupa Świdnickiego wraz z licznie przybyłymi księżmi, wiernymi i gośćmi. Przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy Pasterz Diecezji na specjalnie przygotowanym ołtarzyku umieścił Relikwiarz z kroplą krwi bł. Jana Pawła II a następnie poświęcił Obraz przedstawiający Błogosławionego, przytulonego do Krzyża papieskiego, autorstwa Jerzego Zenki, tut. ikonografa i malarza. W wygłoszonej homilii Biskup Świdnicki Wszystkim posługującym i nawiedzającym Sanktuarium życzył obfitych łask Bożych i opieki Matki Przenajświętszej a na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

tekst: ks. prałat Antoni Kopacz

Relikwie, po łacinie reliquiae = szczątki, to cząstki ciał a przede wszystkim kości Świętych Pańskich lub przedmioty, które miały styczność z Chrystusem Panem (np. relikwie Krzyża Św.) lub Świętymi (np. ich ubranie, narzędzia męki męczenników itp.). Według przepisów Prawa Kościelnego relikwie powinny znajdować się w opieczętowanych relikwiarzach i posiadać dokument  kościelny, stwierdzający ich autentyczność. Jest to konieczne ze względu na istnienie wielu przedmiotów, które łatwowiernie albo nawet w sposób podstępny lub złośliwy ogłoszono jako relikwie w czasach, gdy szczególnie żywa była cześć relikwii. Sama cześć relikwii jest tzw. kultem relatywmym (względnym) tzn., że nie oddaje się czci samym relikwiom jako takim, lecz osobom świętym, z którymi relikwie są związane. Relikwie powinny znajdować się w relikwiarzu. Relikwiarz jest to ozdobne naczynie, w kształcie krzyża lub monstrancji, w którym przechowuje się relikwie Świętych. Istnieją też relikwiarze stałe w postaci szkatułek lub małych trumienek znajdujące się na predelli ołtarzowej.

W związku z zamierzenie utworzenia w polanickim kościele Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w polanickim kościele ks. prałat Antoni Kopacz, proboszcz parafii dnia 25.10.2012 r. zwrócił się z pismem, podpisanym przez Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca do Jego Eminencji Księdza Stanisława Kardynała Dziwisza, Metropolity Krakowskiego o przyznanie Relikwii Bł. Jana Pawła II. W styczniu 2013 r. Siostra z Sekretariatu Księdza Kardynała powiadomiła księdza proboszcza o przyznaniu parafii Relikwii I-ego stopnia w postaci kropli krwi Błogosławionego.

W parafii polanickiej istnieje i rozwija się żywy kult Błogosławionego. Impulsem powstania kultu w parafii była Msza Św. odprawiona zaraz po śmierci papieża. Na deptaku polanickim o godz. 21.00 zgromadziło się ok. 2 000 osób, skąd procesjonalnie z zapalonymi świecami uczestnicy przeszli do kościoła. Punktualnie o godz. 21.45 rozpoczęła się Msza Św. odprawiana przez proboszcza parafii. Kazanie wygłosił O. Leszek Górczyński, sercanin (SSCC). Co roku najpierw w kolejne rocznice śmierci papieża a obecnie w rocznicę beatyfikacji w kościele młodzież organizuje akademię o Ojcu Św., po niej odprawiana jest Msza Św.

f