W związku z zamierzenie utworzenia w polanickim kościele Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w polanickim kościele ks. prałat Antoni Kopacz, proboszcz parafii dnia 25.10.2012 r. zwrócił się z pismem, podpisanym przez Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca do Jego Eminencji Księdza Stanisława Kardynała Dziwisza, Metropolity Krakowskiego o przyznanie Relikwii Bł. Jana Pawła II. W styczniu 2013 r. Siostra z Sekretariatu Księdza Kardynała powiadomiła księdza proboszcza o przyznaniu parafii Relikwii I-ego stopnia w postaci kropli krwi Błogosławionego.

 

W dniu 8 lutego 2013 roku Delegacja Miasta, Uzdrowiska i Parafii w składzie: Jerzy Terlecki – Burmistrz Polanicy Zdroju, Jacek Tyniec – Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego, dr Joanna Styczyrz-Szykowska – Ordynator Sanatorium Nr 2 „Zdrowie” oraz ks. prałat Antoni Kopacz – Proboszcz i Dziekan Polanicki udała się do Metropolitalnej Kurii Biskupiej mieszczącej się przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie celem odebrania Relikwii Bł. Jana Pawła II z rąk Metropolity Krakowskiego. Po odebraniu Relikwii Delegacja odwiedziła emerytowanego Metropolitę Lwowskiego Księdza Mariana Kardynała Jaworskiego, mieszkającego w Krakowie przy ul Kanoniczej. Ksiądz Kardynał przyjął gości bardzo serdecznie, podejmując ich obiadem. Polanica Zdrój stała się Niego ulubionym Uzdrowiskiem, przyjeżdżał tutaj rokrocznie od 2007 roku, by leczyć swoje nadszarpnięte zdrowie.

Powody wystąpienie o relikwie

Trzy motywy zadecydowały o wystąpieniu księdza prałata z prośbą do Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza po przyznanie relikwii Bł. Jana Pawła II. Pierwszy motyw to związek Błogosławionego z tym terenem. W Ziemi Kłodzkiej Ojciec św. bywał wielokrotnie korzystając z jej walorów turystycznych oraz z jej duchowego bogactwa: udokumentowany jest pobyt Karola Wojtyły: w Sanktuarium MB Bolesnej w Starym Wielisławiu, należącym do dekanatu Polanica-Zdrój, w Kudowie, w Wambierzycach. Na terenie Kotliny Kłodzkiej istnieje szlak górski im. Bł. Jana Pawła II.

Drugim jest ten, że w kościele parafialnym znajduje się łaskami słynący Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy przywieziony do Polanicy Zdroju  ze Stanisławowa z kościoła rektoralnego „Ave Maria” przez pierwszych repatriantów. Obraz został wykonany w Rzymie na desce z drzewa hebanowego i koronowany był koronami papieskimi przez ówczesnego papieża św. Piusa X w 1903 r.  Znajdujące się przy wota (stare i nowe) świadczą o doznanych łaskach. 6 kwietnia 2013 w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego J. E. Ks. Bp Ignacy Dec ogłosi utworzy uroczyście  w kościele Wniebowzięcia N. M. P. w Polanicy Zdroju Diecezjalne Sanktuarium M. B. N. Pomocy. Trzecim motywem starania się jest rozwijający się w parafii żywy kult Błogosławionego Jana Pawła II i powstające wraz z nim dzieła:

- Parafia polanicka znajduje się w miejscowości uzdrowiskowo wypoczynkowej. Przyjeżdżają tutaj ludzie chorzy na ciele i na duszy. W pobliżu ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który wierni oraz kuracjusze otaczają wielką czcią. znajdą się relikwie Bł. Jana Pawła II i obraz olejny z Jego wizerunkiem

- Na terenie parafii w Polanicy-Zdroju działa szkoła imienia bł. Jana Pawła II - Regionalna Szkoła Turystyczna i Technikum im. Jana Pawła II. Wychowawcy i uczniowie z okazji obchodzonych rocznic Błogosławionego Jana Pawła II uczestniczą w organizowanych nabożeństwach czy wyjazdach do Rzymu, Wadowic i Krakowa.

- Rada Miejska zaraz po śmierci papieża nadała nazwę ulicy im. Jana Pawła II, prowadzącej do Szpitala – Specjalistycznego Centrum Medycznego. Przed szpitalem ustawiony jest pomnik bł. Jana Pawła II
i tablica upamiętniająca Jego śmierć i beatyfikację , gdzie zawsze są świeże kwiaty, a ludzie zdążający do szpitala przystają i modlą się.

- Każdego miesiąca w kościele odprawiane są Msze Św. dziękczynne za beatyfikację z prośbą o kanonizację Papieża – Polaka, jak również z prośbą o rozwój dzieł chrześcijańskich za wstawiennictwem Błogosławionego.

tekst: ks. prałat Antoni Kopacz

f