W parafii polanickiej istnieje i rozwija się żywy kult Błogosławionego. Impulsem powstania kultu w parafii była Msza Św. odprawiona zaraz po śmierci papieża. Na deptaku polanickim o godz. 21.00 zgromadziło się ok. 2 000 osób, skąd procesjonalnie z zapalonymi świecami uczestnicy przeszli do kościoła. Punktualnie o godz. 21.45 rozpoczęła się Msza Św. odprawiana przez proboszcza parafii. Kazanie wygłosił O. Leszek Górczyński, sercanin (SSCC). Co roku najpierw w kolejne rocznice śmierci papieża a obecnie w rocznicę beatyfikacji w kościele młodzież organizuje akademię o Ojcu Św., po niej odprawiana jest Msza Św.

 

Lata 2011/2012 obfitowały w wiele ważnych wydarzeń i na pewno utrwalą się w historii naszego miasta. Obchodziliśmy w nich Jubileusz 100-lecia wybudowania i konsekracji naszego kościoła. U progu tego ważnego Jubileuszu wierni parafii postarali się o witraż przedstawiający Bł. Jana Pawła II z wyciągniętymi rękami w kierunku wiernych wychodzących z kościoła. W elipsie witrażowej wzdłuż obrzeży widnieje napis: „Bł. Janie Pawle II módl się za nami”. Witraż znajduje się na chórze, w oknie umieszczonym w środku organów.

Z pewnością obecność relikwii przyczyni się do  intensyfikacji kulltu. Z tych powodów ks. proboszcz, po zasięgnięciu rady u Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, byłego Arcybiskupa i Metropolity Lwowskiego, pismem z dnia 25 10 2012 r. podpisanym przez Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca wystąpił do Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza o przyznanie Relikwii. W styczniu 2013 r. z Sekretariatu Kurii Krakowskiej otrzymał powiadomienie o przyznaniu Relikwii I-go stopnia – kropli krwi Błogosławionego Jana Pawła II. 8 II 2013 r. Relikwie znalazły się w parafii.

tekst: ks. prałat Antoni Kopacz

f