Relikwie, po łacinie reliquiae = szczątki, to cząstki ciał a przede wszystkim kości Świętych Pańskich lub przedmioty, które miały styczność z Chrystusem Panem (np. relikwie Krzyża Św.) lub Świętymi (np. ich ubranie, narzędzia męki męczenników itp.). Według przepisów Prawa Kościelnego relikwie powinny znajdować się w opieczętowanych relikwiarzach i posiadać dokument  kościelny, stwierdzający ich autentyczność. Jest to konieczne ze względu na istnienie wielu przedmiotów, które łatwowiernie albo nawet w sposób podstępny lub złośliwy ogłoszono jako relikwie w czasach, gdy szczególnie żywa była cześć relikwii. Sama cześć relikwii jest tzw. kultem relatywmym (względnym) tzn., że nie oddaje się czci samym relikwiom jako takim, lecz osobom świętym, z którymi relikwie są związane. Relikwie powinny znajdować się w relikwiarzu. Relikwiarz jest to ozdobne naczynie, w kształcie krzyża lub monstrancji, w którym przechowuje się relikwie Świętych. Istnieją też relikwiarze stałe w postaci szkatułek lub małych trumienek znajdujące się na predelli ołtarzowej.

 

Relikwiarz parafialny

W naszej parafii relikwie Bł. Jana Pawła II przyozdobi neobarokowy ołtarzyk z piękną ramą w postaci wieńca z róż, który umieszczony zostanie na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sam relikwiarz, złocony i posrebrzany został ufundowany przez jedną rodzin z naszej parafii, wykonany jest w formie pastorału biskupiego. Etymologicznie słowo „Pastorał” wywodzi się z łacińskich słów: baculus pastoralis i oznacza laskę metalową zakręcona u góry, będącą oznaką władzy biskupiej. Papież używa pastorału niezakręconego, ozdobionego na górze krzyżem. W Koście Wschodnim pastorał ma kształt laski oplecionej dwoma wężami, których głowy zwrócone są na zewnątrz. Między głowami węzy znajduje się krzyż.

W parafialnym relikwiarzu u góry, w środku pastorału znajduje się grecki krzyż, w nim jest szkatułka z kroplą krwi Bł. Jana Pawła II. Na zewnątrz pastorału  trzy ramiona krzyża zwieńczone są koronami królewskimi. Inna rodzina z parafii ufundowała obraz olejny z wizerunkiem Jana Pawła II całującego krzyż na pastorale papieskim, autorstwa Jerzego Zenki, miejscowego ikonografa. Obraz będzie wisiał z lewej strony ołtarza św. Antoniego. Zaś z prawej strony w specjalnej gablocie umieszczony będzie ornat papieski. Zgromadzenie Sióstr Józefitek jest w posiadaniu ornatu, w którym Bł. Jana Paweł odprawiał Mszę św. kanonizacyjną św. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia. Ornat przekazał Siostrom Ks. Kardynał Marian Jaworski. Siostry Józefitki wypożyczyły ornat do tut. Sanktuarium. Koszty poniesione w związku z renowacją ołtarzyka, ram i  innych elementów ołtarza zobowiązały się pokryć inne dwie rodziny.

tekst: ks. prałat Antoni Kopacz

f