W znanym od wieków sanktuarium w diecezji świdnickiej licznie zgromadzili się przedstawiciele Rodziny Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej, nie zabrakło przedstawicieli z zawiązującej się grupy Rodziny Radia Maryja wraz z ks. Marcinem z naszej parafii.

Do Barda, do stóp słynącej łaskami figury Matki Bożej Bardzkiej – Strażniczki Wiary w 45 rocznicę koronacji koronami papieskimi, przybyliśmy aby prosić i dziękować za nowo zawiązującą się grupę. Uczestniczyliśmy w całym programie modlitewnym, który był bardzo bogaty: różaniec, śpiewy, występ artystyczny - poezja Jana Pawła II, apel jasnogórski.

Centralną częścią była Msza Święta, przewodniczył pasterz Kościoła świdnickiego bp Ignacy Dec. W homilii przypomniał historię sanktuarium, podkreślił, że tak jak każdą dobrą rodzinę scalają wspólne wartości, tak Rodzinę Radia Maryja jednoczy przede wszystkim wiara i miłość do Pana Boga, Chrystusa i Kościoła, zwłaszcza Ojca Świętego i naszych pasterzy. Biskup apelował, by Matka Boża Bardzka stała na straży wiary tych, którzy nazywają się katolikami, a obrzucają epitetami swoich braci w wierze tylko dlatego, że są w innej partii politycznej. Nasz biskup poświęcił także figurę Matki Bożej Strażniczki Wiary, która zostanie przekazana do parafii w Astanie, stolicy Kazachstanu.

Uczestnicy uroczystości mogli zabrać wzory pism do Departamentu Prezydialnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stanowiące protest wobec formy i sposobu potraktowania przez sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu, a zwłaszcza przez jej przewodniczącą Iwonę Śledzińską-Katarasińską oraz szefa KRRiT Jana Dworaka, wydarzenia, które miało miejsce 10 lipca br. podczas XIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę (ksera na półce do zabrania i wysłania po wpisaniu swojego adresu i podpisaniu się).

Wróciliśmy rozśpiewani do Polanicy oraz szczęśliwi, że mogliśmy się modlić u stóp Matki Bożej Strażniczki Wiary, która pomoże nam swoją działalnością głosić miłość do Pana Boga, Chrystusa, Kościoła oraz Bliźniego.

f