29 marca br. w Katedrze ŒŚwidnickiej odbył się Jubileusz 10-lecia powołania Diecezji Świdnickiej. W tym dniu katedra wypełniła się wiernymi parafii katedralnej oraz licznymi delegacjami z terenu całej diecezji:przybyli parlamentariusze, delegacje samorządowe, przedstawiciele licznych środowisk, œwiata nauki, kultury, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, klerycy i Siostry zakonne. O godz. 11.00 Mszę œw. odprawiał Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore w koncelebrze z biskupami œświdnickim i ordynariuszami diecezji sąsiednich z J. Em. Ks. Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Obecni byli Biskupi z Zielonej Góry, Opola, Wrocławia i Legnicy. Przybyły liczne poczty sztandarowe. Całośćœ uroczystośćœci transmitowała Telewizja TRWAM i RADIO MARYJA. Z naszej parafii udała się pielgrzymka autokarowa z przedstawicielami grup parafialnych oraz ze sztandarem Koła „Radia Maryja” wraz wikariuszem ks. Marcinem Zawadą. Ks. prałat Antoni Kopacz udał się z delegacją Miasta Polanica-Zdrój. W czasie procesji z darami – wœród licznych delegacji samorządowych - nasza delegacja w składzie: Burmistrz Jerzy Terlecki i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak wręczyli Nuncjuszowi Apostolskiemu ikonę œŚwiętego Celestyna V, papieża jako dar od Miasta Polanica-Zdrój, autorstwa Jerzego Zenki. ks. Antoni Kopacz

f