„Z Janem Pawłem II, z Janem Pawłem Świętym, odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi”

12 lipca, wczesna pora dnia, piękna pogoda, wyruszamy w drogę na dwudniową pielgrzymkę z ks. Tomaszem, naszym wikarym. Celem pielgrzymki jest Częstochowa, spotkanie u stóp Królowej Polski Rodziny Radia Maryja. W pierwszym dniu jedziemy do Opola, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzamy jedno z najstarszych miast w Polsce. Spacer rozpoczynamy od Wzgórza Uniwersyteckiego – Skweru Artystów z kilkoma współczesnymi pomnikami, m.in.; Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory – „Starszych Panów”. Na najwyższym wzgórzu Opola wstępujemy do Kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej i Św. Wojciecha tzw. „Na Górce”. Świątynię zbudowano w miejscu, gdzie Św. Wojciech głosił słowo Boże. Wnętrze kościoła odznacza się pięknym barokowym wystrojem z rzeźbami i obrazami. W nawie głównej umieszczony jest dużych rozmiarów obraz, przedstawiający Niepokalane Poczęcie NMP, przywieziony przez repatriantów ze Stanisławowa. Byliśmy pełni podziwu jaka musiała być wielka wiara i przywiązanie, aby ze sobą zabrać ten obraz. Po obejrzeniu panoramy Opola z góry, na której stoi kościół, udaliśmy się na rynek, gdzie znajduje się Ratusz na wzór pałacu florenckiego oraz Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Nie daleko rynku znajduje się Katedra- Kościół Św. Krzyża, w którym znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Opolskiej z Jej cudownym wizerunkiem – główny cel naszego pobytu w Opolu. Obraz pochodzi z Piekar, gdzie już w średniowieczu słynął łaskami.  Dnia 21 czerwca 1983 r., w 500-lecie istnienia wizerunku, ręce papieża Polaka - Jana Pawła II ozdobiły skroń Maryi srebrno-złotą koroną. W Kaplicy Piastowskiej znajduje się nagrobek Jana Dobrego – ostatniego z opolskich Piastów oraz niespotykane  popiersie Jana Pawła II, którego twarz dzieli się symetrycznie na dwa okresy Jego życia – jedna strona przedstawia okres w pełni sił i zdrowia, druga przypomina zmagania z cierpieniem i wiekiem. Na chwilę wstępujemy na modlitwę do kościoła franciszkańskiego p.w. Świętej Trójcy, do kaplicy MB Częstochowskiej z adoracją Najświętszego Sakramentu. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum z pomnikami nagrobnymi książąt opolskich. Jeszcze spacer do amfiteatru, aby udać się do Kamienia Śląskiego, do Sanktuarium Św. Jacka. Tu czeka przewodniczka, aby pokazać nam odbudowane wnętrze pałacu i tu czekała na nas niespodziewane spotkanie z abp. A. Nossalem. Otrzymaliśmy błogosławieństwo z rąk Arcybiskupa. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia udaliśmy się na Mszę Św. do Kaplicy Św. Jacka - Sanktuarium, które w znacznym stopniu dzięki staraniom Arcybiskupa odżyło i stało się dziś miejscem kultu religijnego. Na drodze tego dnia została nam wizyta na Górce Przeprośnej, w Sanktuarium Św. Ojca Pio. Na szczycie stoi świątynia Ośmiu Błogosławieństw Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - Sanktuarium Św. Ojca Pio, którego figura i relikwie są w dolnej kaplicy kościoła. W przeddzień Nabożeństwa Fatimskiego odmówiliśmy wspólnie Różaniec. Dla Ojca Pio Figura Matki Bożej Fatimskiej była ważna w jego życiu, w czasie peregrynacji po Włoszech uzdrowiła z ciężkiej choroby. Sanktuarium to jest bramą do domu Matki Bożej i miejscem przygotowania się do spotkania z czczoną w jasnogórskim wizerunku Królową Polski. Dzień pierwszy pielgrzymowania nie kończy się, udajemy się do Częstochowy, aby uczestniczyć w uroczystościach przygotowanych dla pielgrzymów; Różaniec, Akatyst – rodzaj hymnu liturgicznego ku czci Bogurodzicy, Apel Jasnogórski oraz oratorium „Jan Paweł II Pielgrzym”. Niedziela była najważniejszym dniem naszego pielgrzymowania – spotkanie Rodziny Radia Maryja na błoniach. Dzień rozpoczął się Godzinkami i koncertem, centralnym wydarzeniem była Msza św. na szczycie jasnogórskim pod przewodnictwem abp Zygmunt Zimowski, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, eucharystię celebrowało kilkunastu biskupów, w tym biskup świdnicki Ignacy Dec i biskup pomocniczy bp Adam Bałabuch. Podczas homilii abp Zimowski obszernie przytaczał nauczanie Jana Pawła II, wezwał o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wskazał, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Podkreślił również, że chrześcijanin musi bezwzględnie słuchać głosu sumienia, kształtować z wolą Bożą oraz nie wolno nigdy działać wbrew sumieniu. Natomiast Dyrektor o. Tadeusz Rydzyk wezwał nas jako narzędzie w ręku Pana Boga, do odważnego świadczenia o Chrystusie, W trakcie Mszy było dla naszego Biura RM radosne i doniosłe wydarzenie, nasz poczet sztandarowy stał razem ze sztandarami Radia Maryja i Wyższej Szkoły KSiM na szczycie jasnogórskim, potraktowaliśmy to jako wyróżnienie, reprezentowaliśmy wszystkie Biura RM. Wszyscy licznie przybyli pielgrzymi będący na częstochowskich błoniach, a także łączący się za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam otrzymali papieskie błogosławieństwo, z którym łączy się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po Mszy modliliśmy się jeszcze Koronką do Bożego Miłosierdzia, i tak zakończyła się XXIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, a my wyruszyliśmy w drogę do domów, umocnieni słowem Bożym, ale także z zadaniem domowym do odrobienia – apostolstwo świeckie.

oprac. Elżbieta Górecka

f