Rodzina Radia Maryja

Jak w każdej rodzinie świętuje się pierwszą rocznicę narodzin dziecka lub pierwszą rocznicę sakramentu małżeństwa, uczestnicząc we Mszy św. z błogosławieństwem, także i my, Rodzina Radia Maryja działająca w naszej parafii, dziękowaliśmy i radowaliśmy się z naszej pierwszej rocznicy.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w znanym od wieków sanktuarium w diecezji świdnickiej licznie zgromadzili się przedstawiciele Rodziny Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej, nie zabrakło przedstawicieli Terenowego Biura Radia Maryi wraz z ks. Marcinem z naszej parafii.

W znanym od wieków sanktuarium w diecezji świdnickiej licznie zgromadzili się przedstawiciele Rodziny Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej, nie zabrakło przedstawicieli z zawiązującej się grupy Rodziny Radia Maryja wraz z ks. Marcinem z naszej parafii.

Do Barda, do stóp słynącej łaskami figury Matki Bożej Bardzkiej – Strażniczki Wiary w 45 rocznicę koronacji koronami papieskimi, przybyliśmy aby prosić i dziękować za nowo zawiązującą się grupę. Uczestniczyliśmy w całym programie modlitewnym, który był bardzo bogaty: różaniec, śpiewy, występ artystyczny - poezja Jana Pawła II, apel jasnogórski.

29 marca br. w Katedrze ŒŚwidnickiej odbył się Jubileusz 10-lecia powołania Diecezji Świdnickiej. W tym dniu katedra wypełniła się wiernymi parafii katedralnej oraz licznymi delegacjami z terenu całej diecezji:przybyli parlamentariusze, delegacje samorządowe, przedstawiciele licznych środowisk, œwiata nauki, kultury, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, klerycy i Siostry zakonne. O godz. 11.00 Mszę œw. odprawiał Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore w koncelebrze z biskupami œświdnickim i ordynariuszami diecezji sąsiednich z J. Em. Ks. Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Obecni byli Biskupi z Zielonej Góry, Opola, Wrocławia i Legnicy. Przybyły liczne poczty sztandarowe. Całośćœ uroczystośćœci transmitowała Telewizja TRWAM i RADIO MARYJA. Z naszej parafii udała się pielgrzymka autokarowa z przedstawicielami grup parafialnych oraz ze sztandarem Koła „Radia Maryja” wraz wikariuszem ks. Marcinem Zawadą. Ks. prałat Antoni Kopacz udał się z delegacją Miasta Polanica-Zdrój. W czasie procesji z darami – wœród licznych delegacji samorządowych - nasza delegacja w składzie: Burmistrz Jerzy Terlecki i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Puchniak wręczyli Nuncjuszowi Apostolskiemu ikonę œŚwiętego Celestyna V, papieża jako dar od Miasta Polanica-Zdrój, autorstwa Jerzego Zenki. ks. Antoni Kopacz

f