PONIEDZIAŁEK 14.01.2019 r.

godz. 07:00 – + Marta KOSIŃSKA (intencja od sąsiadów)

godz. 17:00 – o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Karoliny JODKO z okazji urodzin

 

WTOREK 15.01.2019 r.

godz. 07:00 – dziękczynna za dar życia Marianny z prośbą o łaskę nieba
godz. 07:00 – ++ Anna i Teofil

godz. 17:00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Antoniego z okazji 7 rocznicy urodzin

 

ŚRODA 16.01.2019 r.

godz. 07:00 – ++ Marianna i Eugeniusz o radość życia wiecznego

godz. 17:00 – dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, za Ojca Świętego Franciszka, za papieża seniora Benedykta XVI, za nasze Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej i naszą Ojczyznę

 

CZWARTEK 17.01.2019 r. św. Antoniego, opata (wsp. obow.)

godz. 07:00 – dziękczynna za dzieła powstałe w naszej parafii dzięki wstawiennictwu św. Jana Pawła II; w intencji Regionalnej Szkoły Turystycznej i Specjalistycznego Centrum Medycznego SA, które noszą Jego imię oraz dzieł „Radia Maryja” i „Telewizji TRWAM”
godz. 07:00 – + Anna KLICH (intencja od uczestników pogrzebu)

godz. 17:00 – + Janina z okazji urodzin

 

PIĄTEK 18.01.2019 r.

godz. 07:00 – + Maria KUŹMA

godz. 07:30 – + Kazimierz SUCHOCKI (pogrzebowa)

godz. 17:00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny dla rodzin w naszej wspólnocie parafialnej, aby wierne Bogu swoim przykładem pociągały innych do świętości (intencja rodzin Ruchu Szensztackiego)

 

SOBOTA 19.01.2019 r. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (wsp. obow.)

godz. 07:00 – + Wiliam KURTYKA (intencja od uczestników pogrzebu)

godz. 17:00 – + Janina w 27 rocz. śmierci

 

NIEDZIELA 20.01.2019 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA

godz. 07:00 – o radość życia wiecznego dla + ks. Eugeniusza TROJNARA w 7 rocz. śmierci

godz. 08:30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego dla kleryka Mariusza z okazji imienin

godz. 10:00 – + Janusz SZUMLAS w 10 rocz. śmierci

godz. 11:30 – + mąż Jerzy MICHALSKI w rocz. śmierci i ++ rodzice

godz. 17:00 – + mąż Krzysztof w 4 rocz. śmierci, ++ rodzice, rodzeństwo i dziadkowie

f