PONIEDZIAŁEK 15.04.2019 r. Wielki Poniedziałek

godz. 07:00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Tymoteusza z okazji 7 rocznicy urodzin oraz dla jego rodziców

godz. 17:00 – + Marian MOLENDA

 

WTOREK 16.04.2019 r. Wielki Wtorek

godz. 07:00 – + Barbara POGODA, + mąż Zdzisław, ++ Bronisława (f) i Jan POGODA
godz. 07:00 – w intencji parafian

godz. 17:00 – dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II; za Ojca Świętego Franciszka, za papieża seniora Benedykta XVI, za nasze Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej i naszą Ojczyznę

 

ŚRODA 17.04.2019 r. Wielka Środa

godz. 07:00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Beaty, Jasia i Doroty oraz dla ich najbliższych

godz. 17:00 – dziękczynna za dzieła powstałe w naszej parafii dzięki wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II; w intencji Regionalnej Szkoły Turystycznej i Specjalistycznego Centrum Medycznego SA, które noszą Jego imię oraz dzieł „Radia Maryja” i „Telewizji TRWAM”
godz. 17:00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny dla rodzin w naszej wspólnocie parafialnej, aby wierne Bogu swoim przykładem pociągały innych do świętości (intencja rodzin Ruchu Szensztackiego)

 

CZWARTEK 18.04.2019 r. WIELKI CZWARTEK

godz. 09:00 – Msza krzyżma w Świdnickiej Katedrze

godz. 19:00 – INTENCJE WŁASNE KSIĘŻY
godz. 19:00 – INTENCJE WŁASNE KSIĘŻY
godz. 19:00 – INTENCJE WŁASNE KSIĘŻY

 

PIĄTEK 19.04.2019 r. WIELKI PIĄTEK

godz. 19:00 – NABOŻEŃSTWO – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

 

SOBOTA 20.04.2019 r. WIELKA SOBOTA

godz. 19:00 – + Aniela KARAŚ
godz. 19:00 – o zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Barbary z okazji urodzin
godz. 19:00 – o zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Świętego Stanisława dla księdza Stanisława z okazji imienin i rocznicy święceń prezbiteratu

 

NIEDZIELA 21.04.2019 r. NIEDZIELA WIELKANOCNA, UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

godz. 06:00 – w intencji parafian

godz. 10:00 – ++ rodzice: Janina i Konstanty

godz. 11:30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Genowefy i Czesława z okazji 40 rocznicy ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo

godz. 17:00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i Świętego Jana Nepomucena dla polanickiego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, jego opiekuna księdza Damiana oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

f