PONIEDZIAŁEK 16.12.2019

godz. 9:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 16)

godz. 19:00

Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, za Ojca Świętego Franciszka, za papieża seniora Benedykta XVI, za nasze Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej i naszą Ojczyznę

WTOREK 17.12.2019

godz. 9:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 17)

godz. 19:00

Dziękczynna za dzieła powstałe w naszej parafii dzięki wstawiennictwu św. Jana Pawła II, w intencji Regionalnej Szkoły Turystycznej i Specjalistycznego Centrum Medycznego SA, które noszą Jego imię oraz dzieł Radia Maryja i Telewizji TRWAM

ŚRODA 18.12.2019

godz. 9:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 18)

godz. 19:00

o Boże błogosławieństwo dla rodzin w naszej parafii (intencja rodzin Ruchu Szensztackeigo)

CZWARTEK 19.12.2019

godz. 7:00

1) + mąż Andrzej w 5 rocznicę śmierci

 

2) + Radosław STRZELBICKI (intencja od uczestników pogrzebu)

godz. 17:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 19)

PIĄTEK 20.12.2019

godz. 7:00

1) + Roman KUŻAK, + + rodzice: Katarzyna i Stefan

 

2) + +Stanisława (f) i Mieczysław STANIEWICZ

godz. 17:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 20)

SOBOTA 21.12.2019

godz. 7:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 21)

godz. 17:00

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i św. Jana Nepomucena dla polanickiego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, kapłanów posługujących w parafii oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

NIEDZIELA 22.12.2019

IV NIEDZIELA ADWENTU

godz. 7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Sióstr Józefitek, a zwłaszcza dla Siostry Jakuby oraz o zdrowie dla mamy Siostry Michaliny           

godz. 8:30

+ Stanisław RYNDZIONEK w 9 rocznicę śmierci

godz. 10:00

Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i zdrowie dla Ingi i jej rodziny

godz. 11:30

1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny SKRZYPEK, LEŻOŃ i MATURSKICH

 

2) + Jerzy KASPRZAK, + Leszek, + + rodzice

godz. 17:00

+ Urszula NEGACZ (greg. 22)

 

 

 

f