Straż Honorowa NSPJ

Stowarzyszenie to wprowadza swoich członków w kult Bożego Serca, pogłębia w nich nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, zachęca do wypełnienia obowiązku wynagrodzenia, odprawiania Godziny Świętej w I czwartki miesiąca i do częstego uczestniczenia we Mszy św., zwłaszcza w I piątki miesiąca z Komunią św. wynagradzającą za grzechy ludzi, do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i intronizacji Bożego Serca w rodzinach; prowadzi członków do doskonałości chrześcijańskiej i uczy większej miłości bliźniego. Tak więc poprzez świadectwo własnego życia starają się oni być w swoich środowiskach apostołami miłości czyli apostołami Bożego Serca, włączając się w nurt Nowej Ewangelizacji, tak zalecanej przez Papieża Jana Pawła II.

Do obowiązków Staży Honorowej NSPJ należy:

1. wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym
2. brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie)
3. brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca
4. szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
5. nawiedzać Najświętszy Sakrament
6. brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa

Historia Arcybractwa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego wzięła swój początek na ziemi francuskiej w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg koło Lyonu w roku 1863, ogarniając swoim zasięgiem cały świat. Do straży Honorowej należeli m. in. papieże:, Leon XIII, Pius V, Pius VI, Pius IX poczytując to sobie za wielki zaszczyt. Centralna Dyrekcja Godziny Obecności istnieje we Francji w Klasztorze Ss. Wizytek w Montluele. Krajowa Dyrekcja Godziny Obecności mieści się w Klasztorze Ss. Wizytek w Krakowie przy ul Krowoderskiej 16.

Arcybractwo Straży Honorowej w naszej parafii

Stowarzyszenie Godziny obecności przy Sercu Bożym w naszej parafii istnieje od 15 czerwca 1989 r. W każdy I piątek miesiąca odprawiana jest Msza wynagradzająca Najść. Sercu, zranionemu naszymi grzechami. Członkowie tej grupy wybierają jedną godzinę w ciągu dnia, w czasie której pamiętają w sposób szczególny o Chrystusie obecnym w Tabernakulum i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czynią w nich żadnej zmiany. Godzina ta jest stała. Niestety czas płynie, ludzie starsi już odchodzą, a potrzeba nowych. Należy pamiętać, aby być z Chrystusem. Aby On w godzinie zwycięstwa nie był osamotniony. Bardzo ważne jest oddawanie publicznej czci za dzieło miłości.

Obraz powyższy to godło- symbol Arcybractwa. W Paryżu jest bazylika, w której zegar wyznacza godziny, w której każdy członek Arcybractwa zobowiązuje się przy wstąpieniu do Straży poświęcać godzinę Sercu Jezusowemu. Każdy chce włączyć swe serce w tej jednej godzinie do Serca Jezusa i swe myśli zwrócić do Niego. Obraz ma przypominać wiernym, o istnieniu Arcybractwa i kultu Serca Jezusowego. Serce Pana Jezusa to cud zbawienia otwarty na krzyżu i z niego wybucha płomień miłości. Ten płomień jest otoczony przez całą dobę - naszą modlitwę.

f