Taizé

Cisza i śpiew. Modlitwa Taizé to połączenie medytacji ze śpiewem. Brat Roger tak mówił na ten temat: "Modlitwa osobista pozostaje zawsze czymś prostym. Czy aby się modlić, potrzeba wielu słów? Nie. Czasem wystarczy tylko kilka, nawet nieporadnych, aby powierzyć Bogu zarówno nasze lęki, jak i nadzieje. Kiedy zdamy się na Ducha Świętego, znajdziemy drogę, która poprowadzi nas od niepokoju do zaufania. W modlitwie zaczynamy odkrywać, że nigdy nie jesteśmy sami, bo Duch Święty podtrzymuje w nas komunię z Bogiem — nieprzerwanie, aż po życie, które nie ma końca. Tak, Duch Święty zapala w nas płomyk i jeśli nawet jest on wątły, rozpala w naszych duszach pragnienie Boga. A pełne prostoty pragnienie Boga już jest modlitwą. Modlitwa nie zwalnia nas od troski o świat. Nie ma nic bardziej odpowiedzialnego niż modlitwa. Im jest w niej więcej prostoty i pokory, tym bardziej przynagla nas, by kochać i wyrażać to swoim życiem".

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W KAŻDY PIĄTEK PO WIECZORNEJ MSZY ŚW.
(w sezonie "ciepłym" modlimy się w kościele, w okresie jesienno zimowym - w salce na plebanii)

Jak co roku na przełomie grudnia i stycznia odbyło się 35 Europejskie Spotkanie Młodzieży zorganizowane przez wspólnotę z Taizé pod hasłem: „Pielgrzymka zaufania przez ziemię”. Wzięło w nim udział ponad 40 tysięcy młodych ludzi z różnych zakątków świata, z czego 12 tysięcy stanowili Polacy. Tym razem miejscem spotkania było Wieczne Miasto – Rzym. Jest ono szczególnie bliskie Polakom, gdyż w nim znajduje się siedziba Stolicy Apostolskiej. Tu również przez długie lata swojego pontyfikatu mieszkał i nauczał nasz ukochany Ojciec Święty - błogosławiony Jan Paweł II.

Niezapomniane dni. Modlitwa, wspólnota, prostota organizacji. Jednymsłowem: Taizé! Grupa kilkunastu młodych z naszej parafii wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu w Berlinie. Na przełomie roku 2011-2012 ponad 30 tys. Młodych z całej Europy przybyło do Berlina aby wspólnie modlić się o pokój. Te chwile na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

f