12 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014, którą zapoczątkowała uroczysta Msza św. koncelebrowana w katedrze świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, a uczestniczyli: bp. Ignacy Dec, bp Adam Bałabucha i wielu kapłanów, a wśród nich ks. Michał Kropidłowski, nasz wikary. W homilii ks. Arcybiskup zachęcał studentów do poznawania i umiłowania Słowa Bożego, gdyż teolodzy są posłani, by karmić ludzi wiarą. Zwrócił uwagę na umiłowanie Kościoła, bo tylko wtedy można w Nim znaleźć swoje miejsce.

Po Mszy św. wszyscy- studenci, klerycy, wykładowcy, rektorzy wyższych uczelni, rodziny studentów, przyjaciele oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, spotkali się w auli seminarium, gdzie chór seminaryjny odśpiewał uroczyste Gaude Mater Polonia. Wszystkich zebranych powitał rektor WSD w Świdnicy ks. dr Tadeusz Chlipała, a ks. mgr lic. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny złożył sprawozdanie z działalności WSD za rok 2012/2013. Następnie odbyła się immatrykulacja alumnów I roku, którą poprowadził ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, rektor PWT we Wrocławiu, a po niej wręczenie nagród najlepszym klerykom w roku 2012/2013. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. Abp Józef Kupny, a alokucję ks. Bp Ignacy Dec. Radosne "Gandeamus igitur" w wykonaniu chóru seminaryjnego zakończyło oficjalną część uroczystości, w której uczestniczyły członkinie niedawno powstałego przy naszej parafii TPS-u z ks. Michałem.

Barbar Woronowicz

f