Lata 2011, 2012, 2013 są w historii Polanicy Zdroju bogatymi w wydarzenia i zapiszą się w pamięci na całe stulecia. Zaraz po obchodach 100-lecia wybudowania i konsekracji kościoła parafialnego następuje moment zwrotny w historii miasta. Na prośbę ks. prałata Antoniego Kopacza Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec, mając na uwadze duchowe dobro Kościoła świdnickiego, w dniu 6 kwietnia 2013 r. w kościele parafialnym w Polanicy Zdroju powołuje „Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy”, na szczeblu diecezjalnym. Sama uroczystość była długo przygotowywana. Bezpośrednim impulsem przygotowującym były tegoroczne Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez Ojca Mariusza Chyrowskiego CSsR, przełożonego Nowicjatu Wyższego Seminarium Ojców Redemptorystów w Tuchowie, który ukierunkował je na kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rekolekcje cieszyły się dużą frekwencją wiernych i kuracjuszy, a owocem ich była Spowiedź wielkanocna z udziałem 10 księży. Wraz z Ojcem Mariuszem przyjechało dwóch kleryków: Wacław Zyskowski, Jerzy Krywult, którzy prowadzili rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2.

W załatwieniu Telewizji i Radia bardzo dopomógł Ojciec Mirosław Grakowicz CSsR, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej „Strażniczki Wiary” w Bardzie Śląskim. Myśl o utworzeniu Sanktuarium ks. prałat nosił w sercu przez 20 lat. Stąd 15 lutego br. skierował prośbę, podpisaną przez Biskupa Świdnickiego do Ojca Dyrektora Radia Maryja i Telewizji TRWAM O. dr Tadeusza Rydzyka o umożliwienie transmisji radiowo-telewizyjnej obchodów uroczystości ustanowienia Sanktuarium i intronizacji relikwii bł. Jana Pawła II. Ojciec Dyrektor przychyli się do wniesionej prośby, stąd całą uroczystość mogła oglądać cała Polska i Polonia. Do parafii przybył Zespół obsługujący transmisję składający się z 11 osób, w tym 8 osobowy zespół telewizyjny, 2 osobowy zespół radiowy + Ojciec Marcin Krupa z Radia Maryja. Dwie godziny wcześniej przeprowadzona została próba ze scholą, którą przygotowała Pani Magda Ptaszek, pięknymi głosami uświetniła trwającą uroczystość. Obecna też była Telewizja „Sudecka” oraz redaktorzy znanych gazet Kotliny Kłodzkiej, która na swoim kanale wyemitowała najważniejsze części z tej uroczystości.

Telewizja TRWAM o północy tegoż samego dnia na kanale „POLONIA” wyemitowała całą uroczystość dla Polonii zagranicznej, jak również każdy wchodząc na stronę internetową Telewizji TRWAM i Radia Maryja na YouTube przez następne dni mógł oglądnąć całą uroczystość.  Środki organizacyjno-techniczne związane z energią energetyczną, potrzebne do przeprowadzenia transmisji przygotował Pan Dariusz Szubert, miejscowy parafianin. On też załatwił w Zakładzie Energetycznym w Kłodzku wszystkie dokumenty potrzebne do poboru prądu. Głównym ceremoniarzem całej uroczystości był ks. mgr Łukasz Czaniecki na którego barkach spoczywało całe przygotowanie liturgiczne, za wystrój i oprawę odpowiedzialnym był ks. mgr Marcin Zawada; on też prowadził komentarz podczas uroczystości.

Ks. prałat do wiernych Dekanatu Polanica Zdrój, za pośrednictwem księży proboszczów i do wiernych Ziemi Kłodzkiej, za pośrednictwem księży dziekanów skierował specjalną odezwę ze słowami zaproszenia na mające się odbyć uroczystości. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, zaproszeni goście, Siostry zakonne z 5 zgromadzeń znajdujących się w parafii, parafianie, kuracjusze i wierni z dekanatu Polanica Zdrój. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum, Regionalnej Szkoły Turystycznej, Związku „Armii Krajowej”, miejscowego „Koła Radia Maryja”. Uroczystości zakończyła wspólna kolacja przygotowana przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.

tekst: ks. prałat Antoni Kopacz

f